• Epoxi-Holzverfestigung

  Nr art. 316101

  Epoxi-Holzverfestigung

  Bezrozpuszczalnikowy, dwukomponentowy preparat do konsolidacji drewna, na bazie żywicy epoksydowej

  Kolor: bezbarwny | 3161
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,07 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Lepkość (20 °C) około 100 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego we wnętrzach
  • Drewno na zewnątrz tylko miejscowo
  • Wzmacnianie elementów osłabionych przez ataki grzybów i insektów
  • Do prac związanych z ratowaniem elementów drewnianych o wartości historycznej (jak np. konstrukcje szachulcowe, antyki)
  • Podkład przyczepnościowy pod Epoxi Holzersatzmasse

  Właściwości

  • Wzmacnia drewno, jednocześnie odcinając przepływ pary wodnej
  • Zdolność głębokiej penetracji podłoża ze względu na niską lepkość
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

   • Przygotowania

    Mączkę po żerowaniu owadów i luźne włókna celulozowe należy usunąć za pomocą stalowej szczotki.

    W razie potrzeby, w celu ochrony przed niszczącymi drewno owadami i grzybami, elementy drewniane należy wstępnie zaimpregnować środkiem gruntującym IG-10-Imprägniergrund IT.

  • Sposób stosowania
   • pędzel
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10°C do maks. +25 °C.

   • Materiał należy dobrze wymieszać i nakładać sprawnymi ruchami pędzla.

    W razie potrzeby zabieg powtórzyć mokre ne mokre.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Ze względu na niską lepkość możliwe są również inne metody aplikacji (iniekcja), ale muszą one być ustalone przez wykonawcę na zasadzie jednostkowych przypadków.

    W razie potrzeby należy skonsultować się z Serwisem Technicznym firmy Remmers.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Pędzel

   • Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.

    W stanie wyschniętym lub utwardzonym czyszczenie nie jest już możliwe.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od podłoża około 250 - 500 g/m² na jedną warstwę

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe