• PU-Holzverfestigung

  Nr art. 237901

  PU-Holzverfestigung

  Jednoskładnikowy środek na bazie PU, przeznaczony do konsolidacji drewna i blokowania substancji szkodliwych

  Kolor: bezbarwny | 2379
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,12 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 około 16

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Drewno i materiały drewnopochodne
  • Konsolidacja i stabilizacja powierzchni drewna, które zostało zaatakowane przez grzyby lub owady.
  • Ochrona płyt MDF i HDF przed wilgocią
  • "Uzdatnianie" drewna zanieczyszczonego lindanem, DDT i PCP (w systemie z Induline SW-910): szkodliwe substancje czynne wiązane są w głębi drewna, aby zapobiec ich dalszej emisji do powietrza w pomieszczeniach.

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Paroprzepuszczalność
  • Zdolność głębokiej penetracji podłoża ze względu na niską lepkość
  • Wiązanie substancji szkodliwych: substancje te są rozpuszczane się na powierzchni drewna, transportowane do jego wnętrza i izolowane (testowane w systemie przez WKI (Wilhelm Klauditz Institut).
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

  • Sposób stosowania
   • pędzel
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał równomiernie nanosić pędzlem

    Na powierzchni drewna nie mogą pozostawać mokre kałuże, zacieki ani ślady kapania.

    W razie potrzeby zabieg powtórzyć mokre ne mokre.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 6 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Ze względu na niską lepkość możliwe są również inne metody aplikacji (iniekcja), ale muszą one być ustalone przez wykonawcę na zasadzie jednostkowych przypadków.

    W razie potrzeby należy skonsultować się z Serwisem Technicznym firmy Remmers.

   • Suszenie

    Możliwość dalszej obróbki: po ok. 6 godzinach. Pełne utwardzenie materiału uzyskuje się po 7 dniach.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • pędzel

   • Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.

    W stanie wyschniętym lub utwardzonym czyszczenie nie jest już możliwe.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • 200-300 ml na jedną warstwę / m²
   • 200 - 300 ml/m² zależnie od podłoża

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.