Nr art. 4200223401

  Lakierobejca dekoracyjna UV

  Dekoracyjna, rozpuszczalnikowa lazura klasy medium-solid o bardzo wysokim poziomie ochrony przed UV, do uniwersalnego stosowania na drewnie używanym na otwartej przestrzeni

  Kolor: srebrnoszary (RC-970) | 2234
  Kolor: srebrnoszary (RC-970) | 2234
  Wybierz kolor
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo żywice alkidowe
  Gęstość (20 °C) Około 0,94 g/cm³
  Zapach rozpuszczalnikowy, po wyschnięciu - charakterystyczny
  Stopień połysku połysk jedwabisty
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 48 s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, takich jak okna i drzwi (wraz z ich stronami wewnętrznymi)
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Nie zawierająca substancji biologicznie czynnych powłoka końcowa, do stosowania na zaimpregnowanym drewnie, np. na meblach ogrodowych.
  • Wersja bezbarwna UV+ może być również stosowana jako powłoka eksploatowana na wariantach pigmentowanych, w celu trwałego zapewniania jasnego drewna.

  Właściwości

  • Odporność na wpływ czynników atmosferycznych i na promieniowanie UV
  • Wysoka ochrona przed UV - także w przypadku jasnych kolorów i wersji bezbarwnej UV+
  • Powłoka łatwa do pielęgnacji i utrzymania w czystości
  • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
  • Dobra rozlewność
  • Nie zawiera substancji biobójczych ani kobaltu
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik (art. 1345).

    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni, wymagające ochrony przed sinizną i zgnilizną, należy uprzednio zaimpregnować produktem "Impregnat gruntujący do drewna"* (art.2066). (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!)

    W przypadku malowania drewna na zewnątrz materiałem w wersji bezbarwnej UV+ uprzednio należy bezwzględnie nałożyć warstwę Kremu impregnacyjnego do drewna 3w1 w wersji bezbarwnej

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

    Stare, nieuszkodzone powłoki malarskie należy przeszlifować.

  • Sposób stosowania
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Malować pędzlem.

    Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

    Szczególnie elegancką powierzchnię uzyskuje się wykonując lekki międzyszlif przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej.

    Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.

    Aby utrwalić pożądany kolor, w razie potrzeby należy nanieść 3 warstwę , stosując wersję bezbarwną UV+ (jest to warstwa zużywana, ponownie nakładana podczas renowacji)

    Aplikacje można wykonać również na powierzchniach, które uprzednio pokrywane były lazurami HK-Lasur lub Holzschutz-Creme.

    Na podłożach malowanych na biało nie warto postępować tą metodą (ciemnienie, żółknięcie kolor własny wersji bezbarwna UV+)

    Okna i drzwi zewnętrzne wymagają nałożenia trzech warstw.

    Wszystkie kolory można wzajemnie mieszać.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

    W celu ochrony przed wilgocią, powierzchnie cięć czołowych powinny być dwukrotnie pokryte środkiem Remmers Higro-Bloker.

    Należy zapewnić dobrą wentylacją podczas stosowania i suszenia.

    Każda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i połysku.

    Po wyschnięciu powłoka toleruje tworzywa sztuczne i materiały bitumiczne.

    Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniem kondensatu.

    Jeśli - zwłaszcza w przypadku powłoki bezbarwnej - wystąpią uszkodzenia mechaniczne, to należy je bezzwłocznie naprawić materiałem bezbarwnym UV+, aby zapobiec przebarwieniom powodowanym przez siniznę, mogącym powstać z upływem czasu.

    Niebezpieczeństwo samozapłonu

    Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

    Wariant biały można stosować wyłącznie na powierzchniach zewnętrznych nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, takich jak podbitki dachowe itp. lub jako powłokę gruntującą.

   • Suszenie

    Po około 12 godzinach w temp. 20 °C i przy 65 % wilgotności względnej powietrza.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do stosowania

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Pędzel (z naturalnego włosia), wałek

   • Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345)

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • 1. warstwa: 100 ml/m² 2. warstwa: 60 ml/m²

  • Wskazówki ogólne
   • w przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.