• Pflege-Öl
 • Pflege-Öl
  • Pflege-Öl
  • Pflege-Öl

  Nr art. 4200260001

  Olej do tarasów i mebli ogrodowych

  Olej pielęgnacyjny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych, z dodatkiem rozpuszczalnika

  Kolor: orzech | 2600
  Kolor: orzech | 2600
  Wybierz kolor
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo olej lniany
  Gęstość (20 °C) 0,85 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Stopień połysku mat
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 > 17 s w temp. 20 °C

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • do drewna ogrodowego
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do elementów budowlanych nie zachowujących wymiaru i zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie
  • Do drewnianych mebli ogrodowych i tarasów
  • Do drewna tekowego, bangkirai, massaranduby, iroko, dębu, modrzewia i daglezji
  • Do drewna termizowanego
  • Do konglomeratów drewniano-polimerowych, bambusa, resysty polecamy nasz "olej do desek kompozytowych" (art. 2087 - 2089).

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Działa hydrofobizująco
  • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
  • Chroni drewno przed wyschnięciem
  • Warianty pigmentowane chronią drewno przed szarzeniem
  • Intensywne kolory
  • Łatwa obróbka
  • Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Aby uniknąć wydłużenia się procesu schnięcia w przypadku drewna bogatego w garbniki, przed pierwszą aplikacją drewno powinno być przez kilka tygodni poddane wietrzeniu lub zostać umyte środkiem "zmywacz do drewna" (art. 2640).

    Brud, tłuszcz oraz stare powłoki należy całkowicie usunąć za pomocą środka Zmywacz do drewna.

    Zszarzałe powierzchnie drewna należy oczyścić za pomocą środka "Odszarzacz do drewna" (Art. 2641).

    Glony należy usunąć środkiem "Glonosan*" (Art. 0676).

    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni, wymagające ochrony przed sinizną i zgnilizną, należy uprzednio zaimpregnować produktem "Impregnat gruntujący do drewna"* (art.2066). (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!)

  • Sposób stosowania
   • pędzel
   • Wymieszać przed użyciem
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Malować pędzlem.

    W miarę możliwości podczas pierwszej aplikacji deski tarasowe należy pomalować ze wszystkich stron.

    Materiał nakładać za pomocą pędzla do lazur, ławkowca lub ścierek bawełnianych, zgodnie z układem włókien drewna.

    Po upływie 30 minut niewchłonięty materiał zdjąć za pomocą suchego pędzla lub ścierki.

    Po wyschnięciu (około 12 godzin) nanieść drugą warstwę.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 12 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.

    W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.

    Wersja bezbarwna nie chroni przed promieniowaniem UV (a więc przed szarzeniem drewna), dlatego nie nadaje się do stosowania na powierzchniach narażonych na bezpośrednie zwietrzanie. Jeśli bezbarwna powłoka pożądana jest na elementach stosowanych na otwartej przestrzeni, to należy ją wielokrotnie nakładać i regularnie pielęgnować.

    W strefie bezpośredniego zwietrzania niezbędne jest odświeżanie powłoki co najmniej raz w roku.

    Kolory są dopasowane do danego gatunku drewna, można je jednak bez problemu zastępować na innych gatunkach. Kolor będzie się wówczas oczywiście różnił od zawartego we wzornikach.

    Niebezpieczeństwo samozapłonu

    Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie ok. 4 godz. Do nakładania następnych powłok nadaje się po ok. 12 godz.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp.20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do stosowania

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • pędzle do lazur, ławkowce, ścierki bawełniane

   • Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345)

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 60 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  5 lat.

  • Zużycie
   • ok. 60 ml - 80 ml / m² na jedną warstwę
   • Zależnie od nasiąkliwości drewna 60 - 80 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • w przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Na powierzchniach tarasów w pobliżu basenów, zwiększone narażenie na działanie chloru, środków czyszczących i intensywnej wilgoci może prowadzić do zmniejszenia przyczepności i starzenia się powłoki. Należy się spodziewać skrócenia terminów niezbędnych konserwacji i renowacji

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.