• Gartenholz-Öle
  ECO
  Produkt

  Nr art. 4200769001

  Olej do tarasów i mebli ogrodowych [eco]

  Wodna emulsja oleju na bazie surowców odnawialnych, przeznaczona do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych

  Button EN 71/3 Schaukelpferd Button VOC geprüft FH Button Vegan Button Der Blaue Engel schützt Umwelt und Gesundheit UZ 12a
  Kolor: bangkirai | 7690
  Kolor: bangkirai | 7690
  Wybierz kolor

  Znajdź dealera

  Tutaj znajdą Państwo wyspecjalizowanych dealerów w pobliżu

  Znajdź dealera
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Na bazie olejów roślinnych
  Gęstość (20 °C) Ca. 1,02 g/cm³
  Zapach łagodny
  Stopień połysku mat
  Lepkość 300 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • do drewna ogrodowego
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do elementów budowlanych nie zachowujących wymiaru i zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie
  • Do drewnianych mebli ogrodowych i tarasów
  • np. teak, bangkirai, modrzew, daglezja, accoya
  • Nie nadaje się do stosowania na drewnie z gatunków massaranduba i ipé. Na te podłoża polecamy Olej do tarasów i mebli ogrodowych [standard].
  • W przypadku niewymienionych tutaj egzotycznych gatunków drewna prosimy o uprzedni kontakt z naszym Serwisem Technicznym.
  • Do konglomeratów drewniano-polimerowych, bambusa, resysty polecamy nasz Olej do desek kompozytowych.

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Na bazie surowców odnawialnych: co najmniej 80 %
  • Na podstawie dostępnych nam informacji, między innymi od dostawców surowców, oraz stosowanej przez nas metody produkcji materiał spełnia oczekiwania osób kierujących się wartościami wegańskimi
  • Produkt wodny, o bardzo małej zawartości rozpuszczaklnika
  • Tworzy antypoślizgową powłokę
  • Odporność na wpływ czynników atmosferycznych i na promieniowanie UV
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo, Maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%

   • Przygotowania

    Aby uniknąć wydłużenia się procesu schnięcia w przypadku drewna bogatego w garbniki, przed pierwszą aplikacją drewno powinno być przez kilka tygodni poddane wietrzeniu lub zostać umyte środkiem Zmywacz do drewna.

    U2_ECO_1

    Brud, tłuszcz oraz stare powłoki należy całkowicie usunąć za pomocą środka Zmywacz do drewna.

    Zszarzałe powierzchnie drewna należy oczyścić za pomocą środka Odszarzacz do drewna.

    Glony należy usunąć środkiem Glonosan*.

    Aby możliwie ograniczyć stosowanie środków ochrony drewna, konstrukcja powinna sprzyjać odprowadzaniu wody (należy unikać poziomych płaszczyzn, otwartych cięć czołowych, szczelin kapilarnych, zastoin wody i wilgoci, kontaktu z wodą rozbryzgową, ostrych krawędzi).

    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni, które ma być zabezpieczone przed zgnilizną i sinizną, należy zagruntować środkiem Impregnat gruntujący do drewna*.

  • Sposób stosowania
   • pędzel
   • Wymieszać przed użyciem
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Malować pędzlem.

    W miarę możliwości podczas pierwszej aplikacji deski tarasowe należy pomalować ze wszystkich stron.

    Materiał nakładać pędzlem do akryli lub ławkowcem, zgodnie z kierunkiem włókien w drewnie

    VB_GH_3

    W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.

    Powierzchnie cięć czołowych drewna dla zabezpieczenia przed wnikaniem wody należy kilkukrotnie zamalować materiałem w odpowiednim kolorze. Alternatywnie powierzchnie te, po nałożeniu powłoki gruntującej w odpowiednim kolorze, można zabezpieczyć środkiem Hirnholzschutz.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.

    W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.

    W miejscach narażonych na zwietrzanie niezbędne jest regularne nakładanie powłok pielęgnacyjnych.

    Kolory są dopasowane do danego gatunku drewna, można je jednak bez problemu zastępować na innych gatunkach. Kolor będzie się wówczas oczywiście różnił od zawartego we wzornikach.

   • Suszenie

    Nakładanie kolejnych powłok możliwe jest po upływie około 4 godz.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp.20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

    Zależnie od gatunku drewna, np. w przypadku dębiny, może dochodzić do spowodowanego przez składniki wydłużania się procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt gotowy do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Pędzel do akryli, ławkowiec

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 60 ml / m² na jedną warstwę
   • Ok. 60 ml/m² na jedną warstwę Na szorstkim i żłobkowanym drewnie zużycie jest większe. Zależy ono od nasiąkliwości podłoża. Dokładną ilość należy ustalić poprzez aplikację próbną. Nakładać nie więcej, niż 2 warstwy. Nadmiar materiału (w szczególności we wpustach i rowkach) należy natychmiast zebrać lub rozprowadzić.

  • Wskazówki ogólne
   • Powierzchnie dokładnie zamieść, nie stosować myjek ciśnieniowych ani agresywnych środków czyszczących.

    Należy się stosować do zaleceń "Instrukcji pielęgnacji mebli ogrodowych".

    W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne powłoki może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów drzew, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. W tym miejscu należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych na konserwację i renowację. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (P80). W przypadku tych rodzajów drewna, w wersji po przetarciu, należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między przeglądami i renowacjami.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.