• Arbeitsplatten-Öl
  ECO
  Produkt

  Nr art. 4200769701

  Olej do blatów drewnianych [eco]

  Środek do uszlachetniania drewna stosowanego we wnętrzach, oparty na surowcach odnawialnych

  Kolor: bezbarwny | 7697
  Kolor: bezbarwny | 7697
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo żywica alkidowa na bazie surowców odnawialnych
  Gęstość (20 °C) około 0,96 g/cm³
  Zapach łagodny
  Stopień połysku mat
  Lepkość około 500 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do mebli
  • Do drewna stosowanego we wnętrzach
  • Do drewnianych przyborów kuchennych
  • Do blatów stołowych i roboczych
  • Do wysokiej jakości mebli z litego drewna

  Właściwości

  • Produkt na bazie surowców odnawialnych; zawartość co najmniej 90%
  • Na podstawie dostępnych nam informacji, materiał spełnia oczekiwania osób kierujących się wartościami wegańskimi
  • Łatwa obróbka
  • Głęboko wnika w podłoże; podkreśla naturalną strukturę drewna
  • Cechuje się długą żywotnością, odpornością na zanieczyszczenia i zużycie
  • Dobra odporność na wybrane substancje popularne w gospodarstwach domowych w myśl DIN 68861, 1B (np. woda, cola, piwo, herbata, kawa, wino i środki czystości)
  • Opakowanie metalowe, zdatne do recyklingu
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć produktem "środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345).

    Końcowy szlif drewna na powierzchniach meblowych nie powinien być wykonany papierem ściernym drobniejszym niż P 180

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Materiał starannie rozmieszać.

    Nakładać cienką warstwą za pomocą ławkowca lub wałka.

    Na podłożach o zróżnicowanej chłonności ich równomierne wybarwienie należy zapewnić poprzez wygładzenie powierzchni.

    Po każdej aplikacji nadmiar materiału należy zebrać po około. 20 - 30 minutach, za pomocą niekłaczącej ścierki bawełnianej.

    Do aplikacji na meblach użyć zwitków gazy lub bawełnianych ścierek.

    Po wyschnięciu przez noc nałożyć drugą warstwę, bez wykonywania międzyszlifu.

    Wnętrza szaf i szuflad pokryć tylko 1x cienką warstwą, używając do tego celu niekłaczącej ścierki bawełnianej.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 12 - 16 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Podczas aplikacji i suszenia zapewnić dobrą wentylację.

    Niebezpieczeństwo samozapłonu (informacja DGUV 209-046). Produktu nie wolno stosować na stanowisku pracy, na którym stosowane są lakiery lub lazury nitrocelulozowe, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki, odzież roboczą) do ognioodpornych pojemników na odpady i utylizować je w sposób chroniący przed zapłonem (pod wodą)..

   • Suszenie

    Dalsza obróbka: po wyschnięciu przez noc W ciągu pierwszych dni : oszczędna eksploatacja (np. obciążanie wodą) Zalecany czas schnięcia do nałożenia zamknięcia z MultiSil (Art. 7378 - 7403): >7 dni (pozostałości środka wygładzającego natychmiast usunąć)

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Przebieg schnięcia uzależniony jest od gatunku drewna i jego chłonności.

    Nadmiar materiału w miejscach niechłonących, w warunkach niskich temperatur, słabej wymiany powietrza i jego wysokiej wilgotności może prowadzić do wydłużenia się procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Ławkowiec, welurowy lub moherowy wałek, zwitki gazy / niekłacząca ścierka bawełniana

   • Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345)

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 40 ml - 50 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 40 - 50 ml/m² na jedną warstwę Zużycie materiału jest silnie uzależnione od nasiąkliwości drewna i jego końcowego szlifu. Nałożyć wałkiem lub pędzlem 2 cienkie warstwy. Nadmiar materiału należy zebrać po każdej aplikacji niestrzępiącą się ścierką bawełnianą po około 20 - 30 min.

  • Wskazówki ogólne
   • Podczas renowacji oczyszczoną powierzchnię należy naprawić nie pozostawiając śladów łączenia ze starą powłoką.

    Zacieki wodne lub plamy na meblach usunąć wełną metalową (stopień grubości włókien: 000), a następnie nałożyć cienką warstwę produktu.

    Należy przestrzegać instrukcji "Pielęgnacja podłóg i powierzchni olejowanych".

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej