• Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1
 • Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1
  • Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1
  • Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1

  Nr art. 712001

  Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1

  Dekoracyjna, wodna lazura ochronna klasy premium, przeznaczona do drewna stosowanego na otwartej przestrzeni

  Kolor: bezbarwny | 7120
  Kolor: bezbarwny | 7120
  Wybierz kolor
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Wskazówki bezpieczeństwa

  • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo układ akrylowo-alkidowy
  Gęstość (20 °C) około 1,03 g/cm³
  Zapach łagodny, po wyschnięciu brak zapachu
  Stopień połysku mat
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 21 s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
  • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Lazura cienkowarstwowa
  • 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
  • Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną
  • W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
  • Podwyższona zawartość fazy stałej zabezpiecza przed żerowaniem os
  • Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami
  • Produkt na bazie wody: nie wydziela uciążliwego zapachu, do mycia narzędzi wystarczy woda
  • Szybkie schnięcie umożliwia nałożenie 2 warstw w ciągu jednego dnia
  • Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
  • Zapewnia długotrwałą ochronę, zwietrzanie przebiega równomiernie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, łyko i brud należy całkowicie usunąć

    Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik (art. 1345).

    Gładkie, oheblowane powierzchnie drewna należy w miarę możliwości oszlifować i oczyścić z pyłu przed nałożeniem powłoki, aby zapewnić lepsze przyjmowanie koloru przez podłoże.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

  • Sposób stosowania
   • pędzel
   • Wymieszać przed użyciem
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • Materiał starannie rozmieszać.

    Firmy profesjonalne: malowanie pędzlem

    Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

    Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 2-3 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Nie stosować w temperaturze poniżej + 5°C

    Przy zbyt niskich temperaturach i zbyt wysokiej wilgotności powietrza właściwości te są osiągane z opóźnieniem.

    Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, a poziom wilgotności zbyt niski, schnięcie może przebiegać zbyt szybko. W takim przypadku zalecamy dodanie dodatku Aqua OZA-90 Offenzeit-Additiv.

    W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień.

    Zaleca się wykonanie prób również na innych gatunkach drewna.

    Warianty bezbarwny, biały i hemlok można stosować wyłącznie na elementach nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, jak np. podbitki dachowe itp. lub jako powłokę gruntującą.

    W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.

    Powierzchnie cięć czołowych drewna należy zamknąć powłokami w odpowiednim kolorze (nałożyć co najmniej 2 warstwy)

    Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

    Każda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i połysku.

   • Suszenie

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

    Aby uniknąć blokowania pokrytych powłoką elementów, podczas pakowania jako przekładkę należy zastosować spienianą folię ochronną ("piankę").

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia. Jeśli to konieczne, dodać do 5% wody lub dodatek Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • pędzel do akryli / szczotka z włosiem z tworzywa, maszyna do malowania desek

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

  • Zużycie
   • ok. 197 ml - 216 ml / m² na jedną warstwę
   • Profilaktyczna skuteczność wobec sinizny przy zużyciu 197-216 ml/m², nakładać co najmniej 2 razy

  • Wskazówki ogólne
   • w przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Zgodnie z normą DIN 68800-1 zabiegi związane z zabezpieczeniem drewna muszą być zaplanowane w odpowiednim czasie i starannie skoordynowane ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w budowie (architekt, klient, wykonawca), z uwzględnieniem wymogów prawnych i warunków lokalnych.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Kod odpadu 03 02 05* inne środki do konserwacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.