• Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+
 • Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+
  • Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+
  • Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+

  Nr art. 713001

  Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+

  Dekoracyjna, wodna lazura żelowa klasy medium-solid o bardzo silnej ochronie przed UV, do uniwersalnego stosowania na drewnie stosowanym na otwartej przestrzeni i we wnętrzach

  Kolor: bezbarwny UV+ | 7130
  Kolor: bezbarwny UV+ | 7130
  Wybierz kolor
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo dyspersja akrylowa
  Gęstość (20 °C) około 1,02 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Stopień połysku mat jedwabisty
  Lepkość 1200 mPa∙s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Powoka końcowa na zaimpregnowane elementy drewniane, np. na meble ogrodowe
  • Wersja bezbarwna UV+ może być również stosowana jako powłoka eksploatowana na wariantach pigmentowanych, w celu trwałego zapewniania jasnego drewna.

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Materiał tiksotropowy
  • Odporność na wpływ czynników atmosferycznych i na promieniowanie UV
  • Wysoka ochrona przed UV - także w przypadku jasnych kolorów i wersji bezbarwnej UV+
  • Mat jedwabisty
  • Powłoka łatwa do pielęgnacji i utrzymania w czystości
  • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
  • Dobra rozlewność
  • Nie zawiera konserwantów powłoki ani środków wgłębnej ochrony drewna
  • Elastyczna powłoka
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    W razie potrzeby podłoże należy wyrównać za pomocą Aqua RG-27.

    Luźne i spękane sęki oraz otwarte gniazda żywiczne należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiedniego środka (np. Verdünnung V 101).

    Na drewnie używanym na zewnątrz, które ma być zabezpieczone przed sinizną i zgnilizną, należy zastosować Aqua IG-15 (zabieg zbędny w przypadku drewna stosowanego we wnętrzach). (* Produkty biobójcze nalezy stosować zachowując ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie).

    W przypadku malowania drewna na zewnątrz materiałem w wersji bezbarwnej UV+ uprzednio należy bezwzględnie nałożyć warstwę Kremu impregnacyjnego do drewna 3w1 w wersji bezbarwnej

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

    Stare, nieuszkodzone powłoki malarskie należy przeszlifować.

  • Sposób stosowania
   • pędzel
   • Wymieszać przed użyciem
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Malować pędzlem.

    Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

    Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.

    Aby utrwalić pożądany kolor, w razie potrzeby należy nanieść 3 warstwę , stosując wersję bezbarwną UV+ (jest to warstwa zużywana, ponownie nakładana podczas renowacji)

    W przypadku malowania drewna stosowanego na otwartej przestrzeni wersją bezbarwną UV+ należy obowiązkowo nałożyć trzy warstwy.

    Okna i drzwi zewnętrzne wymagają nałożenia trzech warstw.

    Wszystkie kolory można wzajemnie mieszać.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Nie stosować w temperaturze poniżej + 5°C

    Przy zbyt niskich temperaturach i zbyt wysokiej wilgotności powietrza właściwości te są osiągane z opóźnieniem.

    Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, a poziom wilgotności zbyt niski, schnięcie może przebiegać zbyt szybko. W takim przypadku zalecamy dodanie dodatku Aqua OZA-90 Offenzeit-Additiv.

    Nie stosować na drewnie impregnowanym solami boru.

    Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

    W celu ochrony przed wilgocią, powierzchnie cięć poprzecznych i czołowe powinny być wstępnie dwukrotnie pokryte warstwą Induline SW-910.

    Wersja bezbarwna i biała nadają się do stosowania wyłącznie na powierzchniach nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, np. na podbitkach dachowych itp.

    Każda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i połysku.

    W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień.

    Jeśli - zwłaszcza w przypadku powłoki bezbarwnej - wystąpią uszkodzenia mechaniczne, to należy je bezzwłocznie naprawić materiałem bezbarwnym UV+, aby zapobiec przebarwieniom powodowanym przez siniznę, mogącym powstać z upływem czasu.

    Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniem kondensatu.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie około 1 godz. Następne warstwy można nakładać po około 4 godzinach.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do stosowania. W razie potrzeby rozcieńczać dodając 5% wody lub Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • pędzel do akryli, szczotka z syntetycznym włosiem

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 36 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • ok. 100 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 100 ml/m² na jedną warstwę Wersja pigmentowana: 2 warstwy Wersja bezbarwna UV+: 3 warstwy

  • Wskazówki ogólne
   • w przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.