• Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1

  Nr art. 709001

  Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1

  Wodny, "jednopojemnikowy" system powłokowy o działaniu izolującym, przeznaczony do stosowania na wysokiej jakości konstrukcjach drewnianych

  Kolor: biały (RAL 9016) | 7090
  Kolor: biały (RAL 9016) | 7090
  Wybierz kolor
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) ok. 1,27 g/cm³
  Zapach łagodny
  Lepkość ok. 1.800 mPas*s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Produkt wodny
  • Podkład, międzywarstwa i powłoka końcowa
  • Pozwala drewnu oddychać
  • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
  • Odporność termiczna i niska tendencja do żółknięcia
  • Mat jedwabisty
  • Izoluje garbniki
  • Hamuje rdzę na łbach śrub i gwoździ (kolor biały)
  • Bardzo dobra odporność na czynniki klimatyczne, niska skłonność do kredowania
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Stare, nieuszkodzone powłoki malarskie należy przeszlifować.

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Drewno stosowane na zewnątrz, które ma być chronione przed insektami, zgnilizną i sinizną, należy uprzednio pokryć środkiem Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* - nie dotyczy drewna stosowanego we wnętrzach.
    * Produkty biobójcze należy stosować z zachowaniem stosownej ostrożności. Zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie)

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

     

    Po wyschnięciu kontynuować obróbkę.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 6 godz.
   • Poprzez wykonanie malowania próbnego należy sprawdzić wzajemną tolerancję materiału z podłożem i efekt kolorystyczny.

    Nie stosować w temperaturze poniżej + 5°C

    Przy zbyt niskich temperaturach i zbyt wysokiej wilgotności powietrza właściwości te są osiągane z opóźnieniem.

    Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, a poziom wilgotności zbyt niski, schnięcie może przebiegać zbyt szybko. W takim przypadku zalecamy dodanie dodatku Aqua OZA-90 Offenzeit-Additiv.

    Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniem kondensatu.

    Kolor zgodny ze wzornikiem powstaje dopiero podczas schnięcia.

    Nasycone, intensywne kolory, jak na przykład żółty, pomarańczowy, czerwony itd. mogą ze swej natury słabo kryć podłoże z uwagi na stosowane w nich pigmenty. Dlatego zaleca się, by te kolory podmalować najpierw kolorem podobnym, lepiej kryjącym, lub nałożyć trzecią warstwę w pożądanym kolorze.

    Aby uzyskać odpowiednie właściwości rozlewu i siłę krycia, należy przestrzegać grubości warstw.

    Poprzez dodanie 5% Aqua MM-825 można zmienić stopień połysku z jedwabiście matowego na matowy.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po 1 – 2 godz. Do nakładania kolejnych warstw nadaje się po ok. 6 godz.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    W niższych temperaturach, przy wyższej wilgotności lub w razie przekroczenia maksymalnej grubości warstwy proces schnięcia może się znacząco wydłużyć!

    Dłuższy czas schnięcia może poprawić działanie izolujące.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby dodać do 5% wody lub dodatku Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
   • Pędzel do akryli / szczotka z włosiem syntetycznym. wałek z mikrofazy, pistolety kubełkowe lub urządzenia typu airless

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 100 - 120 ml / m² na jedną warstwę
   • 100 - 120 ml/m² na jedną warstwę Dla zapewnienia izolacji garbników w drewnie niezbędne jest nałożenie 2 warstw.

  • Wskazówki ogólne
   • Izolacja żywicy i garbników.

    Dla zapewnienia optymalnego działania izolującego (powierzchnię i sęki) przed garbnikami należy przestrzegać informacji na temat etapów pracy, ilości nakładanego materiału i czasów schnięcia. Nakładanie pierwszej warstwy może spowodować aktywację garbników i zabarwić powłokę. W tym przypadku garbniki zostaną utrwalone w powłoce malarskiej! Druga warstwa materiału powoduje następnie zablokowanie garbników.

     

    Dla zapewnienia skutecznej izolacji niezbędne jest nałożenie co najmniej dwóch warstw materiału.

    Jeżeli mimo uwzględnienia tych wskazówek nadal pojawiają się przebarwienia, prosimy o skonsultowanie się z Doradcą Technicznym Remmers.

    Wycieki żywicy są zjawiskiem naturalnym i nie da się im zapobiec poprzez zabiegi o charakterze technicznym.

    Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie kompatybilności powłoki z uszczelkami plastyfikowanymi, alternatywnie stosować produkty nie zawierające plastyfikatorów (np. uszczelki TPE).

    Rozcieńczanie produktu, zbyt wysoka wilgotność drewna lub nieprzestrzeganie zalecanej kolejności prac, ilości nakładanego materiału i czasów schnięcia mogą się negatywnie odbić na skuteczności działania izolującego. W przypadku wodnych systemów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe ryzyko pojawiania się wykwitów powodowanych przez garbniki!

    w przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.