• INDULINE SW-935
 • INDULINE SW-935
  • INDULINE SW-935
  • INDULINE SW-935

  Nr art. 378605

  INDULINE SW-935

  Wodny, bezbarwny impregnat, podkład gruntujący i podkład do szlifowania

  Kolor: bezbarwny | 3786
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Kopolimer akrylowy/emulsja alkidowa
  Gęstość (20 °C) około 1,005 g/cm³
  Zapach charakterystyczny

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Nierozcieńczony: jako podkład gruntujący do okien aluminiowo-drewnianych
  • Zależnie od rodzaju drewna i cech jego powierzchni materiał stosować w stanie od nierozcieńczonego do rozcieńczonego wodą w proporcji 1:1: jako impregnat pozbawiony substancji czynnej
  • W rozcieńczeniu 1:3 z wodą: wsparcie nawodnienia

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Łatwe i szybkie stosowanie
  • Szybkie schnięcie i dobra podatność na szlifowanie
  • Działanie wzmacniające drewno
  • Podnosi włókna, umożliwiając ich ścięcie podczas 1. szlifu
  • W połączeniu z barwną powłoką gruntującą ogranicza powstawania plam
  • Wydajny koncentrat
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Sposób stosowania
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.

    Malowanie, zanurzanie, flutacja, natrysk.

    Po wyschnięciu nałożyć następne powłoki.

    Produkt nie stanowi alternatywy dla środka ochrony drewna.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Optymalne parametry spływania na drewnie accoya, dębie i kasztanie uzyskuje się przy odczynie pH w przedziale 9,0 – 9,5; odpowiada to dodaniu 0,3 – 0,5 % Additiv VP 20829 (0366).

    W razie pienienia w urządzeniu flutacyjnym zaleca się stosowanie 0,2 – 1,0 % odpieniacza VP 9325 (3231).

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie około 30 minut, do dalszej obróbki nadaje się po około 4 godzinach (w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.) W przypadku suszenia wymuszonego dalsza obróbka możliwa jest po około 90 minutach (20 min. fazy ociekania/50 mi. fazy suszenia (35 – 40 °C)/20 min. schładzania)

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Koncentrat można rozcieńczać wodą w proporcji maks. 1:3.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Sposób stosowania
   • pędzel, wanna zanurzeniowa, urządzenie do flutacji, urządzenie natryskowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 30 ml – 90 ml/m² na jedną warstwę
   • Około 30 - 90 ml/m² na jedną warstwę (zależnie od zastosowania)

  • Wskazówki ogólne
   • Należy przestrzegać instrukcji pt. "Pielęgnacja i konserwacja wanien zanurzeniowych i urządzeń flutacyjnych" oraz "Wskazówki na temat higieny pracy".

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.