• Induline LW-722 [eco]
 • Induline LW-722 [eco]
  ECO
  Produkt
  • Induline LW-722 [eco]
  • Induline LW-722 [eco]

  Nr art. 510005

  Induline LW-722 [eco]

  Oszczędzająca zasoby naturalne, wodna, przezroczysta powłoka do okien drewniano-aluminiowych i innych elementów konstrukcyjnych

  Wariant
  Induline LW-722/10 [eco] głęboki mat
  Kolor: bezbarwny | 5100
  Kolor: bezbarwny | 5100
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo akryl
  Gęstość (20 °C) około 1,03 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Stopień połysku głęboki mat
  Lepkość 2400 - 2800 mPa*s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do stabilnych wymiarowo elementów drewniano-aluminiowych, jak np. aluminiowo-drewniane okna i drzwi
  • Konstrukcje chronione, nienarażone na bezpośredni wpływ czynnioków zwietrzających
  • Jako międzywarstwa i powłoka końcowa.
  • Do aplikacji jedno- i wielowarstwowej

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Produkt oparty jest na spoiwach zbilansowanych pod względem zawartości biomasy. Przy produkcji spoiwa 100% surowców kopalnych zastąpiono odnawialnymi.
  • Dobra rozlewność
  • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
  • Odporność na UV, stabilność kolorów
  • Ogranicza uwypuklanie rysunku usłojenia drewna i jego żólknięcie
  • Powłoka przyjemna w dotyku
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Podłoże należy przygotować nakładając odpowiednie powłoki gruntujące i międzywarstwy, w razie potrzeby wykonując szlif pośredni.

    Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airmix/airless
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +30 °C.

   • Podane wartości odnoszą się do materiału w stanie nierozcieńczonym. Najlepszy rezultat aplikacji natryskowej uzyskuje się, gdy temperatura materiału mieści się w przedziale 15 do 20 °C.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i w temperaturach poniżej 15 °C lub przekraczających 30 °C

    W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień.

    Aby zapobiec aktywacji zawartych w drewnie garbników, należy przeprowadzić suszenie wymuszone.

    Wersja bezbarwna nie nadaje się do stosowania na płaszczyznach zewnętrznych, narażonych na bezpośrednie zwietrzanie.

    Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie około 1 godziny, do dalszej obróbki (szlifowania i lakierowania) nadaje się po około 4 godzinach (w temp. 23°C i przy 50% w.w.p.) W przypadku suszenia wymuszonego do szlifowania i dalszego lakierowania powłoka nadaje się po upływie około 20 minut fazy odparowania (w temp. około 20 °C i przy 65 - 75 % w.w.p.), 75 minut fazy schnięcia (ok. 45 °C, wymiana powietrza: 1 m/s) i 20 min. fazy chłodzenia

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą (maksymalny dodatek: 5 %).

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airmix/airless
   • ręczne pistolety natryskowe, automatyczne urządzenia natryskowe.

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 125 ml - 225 ml / m² na jedną warstwę
   • około 125-225 ml/m² (plus strata na rozprysk), co odpowiada mokrej warstwie o grubości 125-225 µm, grubość suchej warstwy: 40-80 µm)

  • Wskazówki ogólne
   • Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Należy stosować wyłącznie profile nie zawierające plastyfikatorów.

    Poprzez zastosowanie tego produktu razem z Induline Mix & Go można sporządzić nadający się do nanoszenia pędzlem lakier do odświeżania i wykonywania poprawek.

    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni narażone jest na silne obciążenia klimatyczne i środowiskowe. Powłoki podlegają naturalnym procesom starzenia się, ścierania i degradacji. Rozkład przebiega zależnie od poziomu działających na drewno obciążeń (łagodnie, średnio lub intensywnie) Na elemencie budowlanym lub całej budowli mogą wystąpić różne stadia zwietrzenia. Aby drewnianym elementom budowlanym zapewnić skuteczną ochronę na wiele lat, warto raz do roku kontrolować ich powierzchnię. Ewentualne uszkodzenia należy po uprzednim oczyszczeniu bezzwłocznie naprawić.

    Do czyszczenia i pielęgnacji polecamy nasz "Zestaw do pielegnacji okien" (art. 2745)

    Powłokę renowacyjną wykonać z Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz Lasur 3 w 1 oraz Aqua DSL-55-Dichtschicht-Lasur PU.

    ---

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.