• Induline ZL-450

  Nr art. 28343010

  Induline ZL-450

  Rozpuszczalnikowa, kryjąca, dwuskładnikowa międzywarstwa do aplikacji natryskowej

  Kolor: Induline ZL-450 | 283430
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo akyl
  Gęstość (20 °C) około 1,26 g/ml
  Temperatura zapłonu < 21 °C
  Zapach charakterystyczny
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 około 95

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Drewniane elementy budowlane, stabilne wymiarowo, np. drzwi, okna i okiennice
  • IT_AW_IDL_2
  • Podkład przyczepnościowy pod systemy powłok typu "antyk", przeznaczone do drzwi zewnętrznych i okien
  • Dla profesjonalnych użytkowników

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Bardzo dobra rozlewność
  • Wysoka stabilność
  • Ogranicza podnoszenie się włókien
  • Dobra podatność na szlifowanie
  • Dobre działanie izolujące
  • Dobra ochrona przed wilgocią
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

   • Przygotowania

    Gniazda żywicy usunąć.

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airmix/airless
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od 15 °C do 30 °C.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 12 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnej należy sprawdzić tolerancję materiałową z podłożem i skuteczność działania izolacyjnego.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

   • Suszenie

    Powłoka osiąga pyłosuchość po upływie 40 - 50 minut, zdatna do szlifowania jest po około 2 godzinach Po upływie min. 12 i maks. 24 godzin można je malować wodorozcieńczalną powłoką nawierzchniową. Jeśli czas oczekiwania jest dłuższy, należy wykonać międzyszlif i nałożyć nową międzywarstwę.

   • Rozcieńczanie

    Produkt oferowany jest w stanie gotowym do użycia; W razie potrzeby rozcieńczenia dodać od 5 do 10 % rozcieńczalnika V-890-Verdünnung.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airmix/airless
   • Ręczne pistolety natryskowe, automaty natryskowe

   • Narzędzia myć środkiem WV-891-Waschverdünnung albo V-890-Verdünnung.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 125 ml - 150 ml / m² na jedną warstwę
   • 125 - 150 ml/m² na jedną aplikację, co odpowiada mokrej warstwie o grubości: 125 - 150 µm, , grubość suchej warstwy: 55- 70µm)

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.