• Induline NW-740/05

  Nr art. 792005

  Induline NW-740/05

  Wodny lakier do wstępnego nadawania drewnu naturalnej szarej barwy. Przeznaczony do elementów stabilnych wymiarowo

  Kolor: bezbarwny | 7920
  Kolor: bezbarwny | 7920
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo specjalne polimery poliuretanowo-akrylowe
  Gęstość (20 °C) około 1,02 - 1,04 g/ cm³
  Zapach łagodny
  Stopień połysku głęboki mat
  Lepkość (20 °C) około 2200 - 2700 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do wszystkich drewnianych elementów budowlanych zachowujących wymiar, wykonanych z jasnych gatunków drewna iglastego i liściastego
  • Do okien, drzwi zewnętrznych i ogrodów zimowych
  • Do drewniano-aluminiowych konstrukcji zespolonych
  • Do konstrukcji ryglowo-słupowych
  • Naturalne/szare kolory Grey-Prtect - do elementów narażonych na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych - Wariant bezbarwny do konstrukcji chronionych
  • Międzywarstwa i powłoka końcowa

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Głęboko matowa powierzchnia, w bardzo małym stopniu wzmacniająca rysunek usłojenia: drewno wygląda jak surowe
  • Absorbery UV ograniczają ciemnienie drewna
  • Podwyższona odporność na zadrapania i kremy do rąk w warunkach normalnych obciążeń
  • Powierzchnia nie ma tendencji do wybłyszczania
  • Wersja bezbarwna do pokrywania konstrukcji chronionych: najlepszy możliwy effekt naturalnego drewna
  • Kolory w naturalnych barwach drewna, przeznaczone do stosowania na obiektach narażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych. Dedykowane gatunkom drewna podanym w nazwach kolorów. Zapewniają naturalny wygląd z jednoczesną dobrą ochroną przed UV
  • Kolory Grey-Protect do elementów narażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych: szare odcienie, naśladujące naturalny proces szarzenia drewna, nadające ponadczasowy wygląd.
  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airmix/airless
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    Szczegółowy układ warstw w systemie - patrz "Przykłady zastosowań"

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Szczególnie elegancką powierzchnię uzyskuje się wykonując lekki międzyszlif przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej.

    Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót.

    W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień.

    Należy sprawdzić wzajemną tolerancję powłoki z materiałami uszczelniającymi, uszczelkami oraz materiałami innych producentów.

    Pory należy zamknąć powłoką lakierniczą.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka uzyskuje po upływie około 1 godziny, sucha w dotyku jest po około 2 godzinach, do dalszego malowania nadaje się po około 4 godzinach. Następne etapy obróbki i pakowanie: po około 8 godzinach

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury i wysoka wilgotność opóźniają proces schnięcia.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airmix/airless
   • Urządzenia natryskowe airless i airmix

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 150 ml - 200 ml / m² na jedną warstwę
   • Zużycie: około 150-200 ml/m² Grubość mokrej warstwy: około 150-200 µm Grubość suchej warstwy: około 40-55 µm

   • Odchylenia związane z poszczególnymi obiektami należy ustalić poprzez wykonanie próbnych malowań.

    Podane wartości dotyczą nierozcieńczonego materiału.

  • Przykłady zastosowań
   • Malowanie z efektem naturalnego drewna:


    Konstrukcje chronione:

    Gatunek drewna: dąb, powłoka bezbarwna: Induline GW-360 bezbarwny, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 bezbarwny
    Gatunek drewna świerk, powłoka bezbarwna: Induline GW-306* FT 38863, Induline NW-740/05 bezbarwny
    Gatunek drewna modrzew, powłoka bezbarwna: Induline GW-360 bezbarwny, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05  bezbarwny


    Konstrukcje narażone na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych:
    Gatunek drewna dąb, powłoka dąb natura: Induline GW-360 FT 38854, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT 38855
    Gatunek drewna świerk, powłoka świerk natura: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT 38856,  Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT 38857
    Gatunek drewna modrzew, powłoka modrzew: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT 38858, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05  FT 38859


    Najlepsza możliwa przezroczystość bezbarwnej międzywarstwy, kolory dopasowane są do dedykowanych w nazwie gatunków drewna, mogą być jednak bez problemu stosowane na innych gatunkach. Ostateczny efekt kolorystyczny różni się wówczas od przedstawianego we wzornikach.


    Ponadczasowe szarości na elementach stabilnych wymiarowo


    Kolory jednolite - bezpośrednie wietrzenie:

    Rodzaj drewna: świerk, FT20924 szary wodny: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT20924, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT20924

    Rodzaj drewna: świerk, RC-970 srebrnoszary: Induline SW-900*, Induline GW-360 RC-970, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 RC-970

    Rodzaj drewna: świerk, FT20929 szara ruda: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT20929, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT20929

    Rodzaj drewna: świerk, FT20923 granitowy: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT20923, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT20923

    Rodzaj drewna: świerk, FT20930 szary mglisty: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT20930, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT20930


    Kolory metaliczne - bezpośrednie zwietrzanie:

    Rodzaj drewna: świerk, FT25416 grafitowy: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT47062, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT25416

    Rodzaj drewna: świerk, RC-972 szary kwarcowy: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT47076, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 RC-972

    Rodzaj drewna: świerk, RC-971 szałwiowy: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT47074, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 RC-971

    Rodzaj drewna: świerk, RC-961 trzcinowy: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT47070, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 RC-961

    Rodzaj drewna: świerk, FT26788 platynowo-szary: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT47064, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT26788

  • Wskazówki ogólne
   • Sporządzanie lakierów korekcyjnych:

    Do naprawy drobnych uszkodzeń lakieru (powstałych np. podczas montażu) należy Induline NW-740/05 wymieszać z Induline Perfect-Finish!

    Pielęgnacja i renowacja:

    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni narażone jest na silne obciążenia klimatyczne i środowiskowe. Powłoki podlegają naturalnym procesom starzenia się, ścierania i degradacji. Rozkład przebiega zależnie od poziomu działających na drewno obciążeń (łagodnie, średnio lub intensywnie) Na elemencie budowlanym lub całej budowli mogą wystąpić różne stadia zwietrzenia. Aby drewnianym elementom budowlanym zapewnić skuteczną ochronę na wiele lat, warto raz do roku kontrolować ich powierzchnię. Ewentualne uszkodzenia należy po uprzednim oczyszczeniu bezzwłocznie naprawić.

    Do czyszczenia i pielęgnacji polecamy nasz Pflege-Set für Türen (art. 2746).

    Poprzez zastosowanie zawartego w zestawie balsamu pielęgnacyjnego znacząco wydłużyć okresy pomiędzy renowacjami, przy jednoczesnym zachowaniu głęboko matowego wyglądu powłoki.

    Powłokę renowacyjną nakładaną pędzlem wykonuje się w razie potrzeby z Induline NW-740/05 z domieszką Induline Perfect-Finish.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.