• Induline OW-810
 • Induline OW-810
  • Induline OW-810
  • Induline OW-810

  Nr art. 346205

  Induline OW-810

  Wodna międzywarstwa i powłoka końcowa do aplikacji natryskowej i malowania pędzlem, nadająca malowanym powierzchniom drewna efekt olejowania

  Kolor: bezbarwny | 3462
  Kolor: bezbarwny | 3462
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo żywice alkidowe / żywice akrylowe
  Gęstość (20 °C) ok. 1,03 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Stopień połysku mat
  Lepkość ok. 1800 - 2100 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do konstrukcji chronionych, jak np. okna drewniano-aluminiowe
  • Jako międzywarstwa i powłoka końcowa.

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Produkt nie zawiera substancji biobójczych
  • Szybko schnie
  • Naturalna, matowa powierzchnia sprawiająca wrażenie olejowanej
  • Powłoka przyjemna w dotyku
  • Brak tendencji do samozapłonu, jak w przypadku produktów schnących oksydacyjnie
  • Wersja bezbarwna nie chroni przed promieniowaniem UV (drewno szarzeje)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

    Podłoże należy przygotować nakładając odpowiednie powłoki gruntujące i międzywarstwy, w razie potrzeby wykonując szlif pośredni.

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • natrysk airless/airmix / pistolet kubełkowy / malowanie pędzlem
   • Warunki stosowania

    Wymagane temperatury materiału i podłoża: 15 do 20 °C.

   • Przed użyciem materiał należy starannie wymieszać.

    Podane wartości odnoszą się do materiału w stanie nierozcieńczonym. Najlepszy rezultat aplikacji natryskowej uzyskuje się, gdy temperatura materiału mieści się w przedziale 15 do 20 °C.

    Malowanie pędzlem lub natrysk.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 1,8 - 2,0 mm, ciśnienie powietrza: 2,5 - 3,5 bar

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    W odosobnionych przypadkach może być konieczna powtórna aplikacja.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i w temperaturach poniżej 15 °C lub przekraczających 30 °C

    W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień.

    Aby zapobiec aktywacji zawartych w drewnie garbników, należy przeprowadzić suszenie wymuszone.

    ---

    Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie ok. 1 godz. Zdatność do szlifowania i nakładania kolejnych warstw lakieru: po ok. 4 godz. (w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.) Zdatność do szlifowania i nakładania kolejnych warstw lakieru w przypadku suszenia wymuszonego: 20 min fazy odparowania (w temp. ok. 20 °C i przy 65 - 75 % w.w.p.) / 75 min fazy schnięcia (ok. 45 °C, prędkość owiewu 1 m/s) / 20 min fazy schładzania

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą w ilości nie przekraczającej 5 %.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix / pistolet kubełkowy / malowanie pędzlem
   • Narzędzia do natrysku, pędzle do akryli

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 125 ml - 150 ml / m² na jedną warstwę
   • 125 - 150 ml/m² na jedną warstwę (odpowiada to suchej warstwie o grubości ok. 35 - 45 µm) Podane wartości odnoszą się do nierozcieńczonego materiału.

  • Wskazówki ogólne
   • Zamknięcie:

    Powierzchnie przewidziane do nałożenia zamknięcia należy uprzednio przygotować za pomocą primera Silikon Primer (art. 7270).

    Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Należy stosować wyłącznie profile nie zawierające plastyfikatorów.

    Pielęgnacja i renowacja:

    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni narażone jest na silne obciążenia klimatyczne i środowiskowe. Powłoki podlegają naturalnym procesom starzenia się, ścierania i degradacji. Rozkład przebiega zależnie od poziomu działających na drewno obciążeń (łagodnie, średnio lub intensywnie) Na elemencie budowlanym lub całej budowli mogą wystąpić różne stadia zwietrzenia. Aby drewnianym elementom budowlanym zapewnić skuteczną ochronę na wiele lat, warto raz do roku kontrolować ich powierzchnię. Ewentualne uszkodzenia należy po uprzednim oczyszczeniu bezzwłocznie naprawić.

    Jeżeli w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych pożądana jest powłoka bezbarwna: nanieść kilka warstw i regularnie pielęgnować. Mogą wystąpić nieregularne przebarwienia drewna. Zwykle nie można ich już skorygować.

    Powłokę renowacyjną wykonać z Induline OW-810 (art. 3462)

    ---

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.