• Induline ZW-420

  Nr art. 390205

  Induline ZW-420

  Wodny lakier efektowy (metalik) do aplikacji natryskowej

  Kolor:
  biały-aluminium (zbliżony do RAL 9006) | 3902
  Kolor: biały-aluminium (zbliżony do RAL 9006) | 3902
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Specjalne polimery akrylowe
  Gęstość (20 °C) Około 1,05 g/cm³
  Stopień połysku mat

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewna świerkowego i jodłowego
  • Do materiałów drewnopochodnych
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Międzywarstwa

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Wyrazisty efekt metaliczny dzięki zawartości specjalnych pigmentów aluminiowych
  • Łatwa aplikacja
  • Pardzo dobre ułożenie pigmentów aluminiowych
  • Tworzy równomierną, metaliczną powierzchnię
  • Reguluje wilgotność, nadaje przyczepność
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Powierzchnię drewna zagruntować.

    Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

    Po zagruntowaniu należy wykonać lekki szlif pośredni.

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airmix/airless
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Warunki stosowania

    Najlepszy rezultat natrysku uzyskuje się przy temperaturze materiału od 15 do 20°C.

   • Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    Niezbędne jest nałożenie 2 warstw.

    Przed nałożeniem powłoki końcowej należy wykonać międzyszlif: P 220 - 240, pył usunąć.

    Aby zapobiec powstawaniu przebarwień, bezbarwną powłokę nawierzchniową należy wymieszać z około 10% produktu.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    ---

    Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i w temperaturach poniżej 15 °C lub przekraczających 30 °C

    Wilgotność względna powietrza może wynosić maksymalnie 85%.

    Należy zapewnić dobrą wentylację, szczególnie podczas produkcji na skalę przemysłową.

    Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Profile uszczelniające zawierające plastyfikatory sklejają się w połączeniu z lakierami dyspersyjnymi. Należy używać profili nie zawierających plastyfikatorów.

    Elementy drewniane pokryte międzywarstwą Induline ZW-420 nie mogą być narażane na wpływ czynników atmosferycznych bez uprzedniego pokrycia powłoką nawierzchniową.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po około 30 min., zdatna do szlifowania i dalszego lakierowania jest po upływie około 4 godzin (w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.) Zdatność do szlifowania i dalszego lakierowania przy suszeniu wymuszonym: po 20 minutach odparowania (przy temp. około 20 °C i wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) 65 - 75 %) / 75 minut fazy schnięcia (około 45 °C, wymiana powietrza 1 m/s) / 20 min. fazy chłodzenia

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą, nie przekraczając dodatku 5 %.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airmix/airless
   • Ręczne pistolety natryskowe, automaty natryskowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 150 ml / m² na jedną warstwę
   • Zużycie: około 150 ml/m² Grubość mokrej warstwy: 150 μm Grubość suchej warstwy: około 40 μm Podane wartości dotyczą nierozieńczonego materiału!

  • Wskazówki ogólne
   • Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Elementów pokrytych międzywarstwą nie należy narażać na działanie czynników atmosferycznych przed nałożeniem powłoki końcowej.

    Uszkodzenia transportowe lub montażowe:

    W celu odtworzenia pierwotnego wyglądu powierzchni malowane elementy można odnowić metodą natryskową.

    Pielęgnacja i renowacja:

    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni narażone jest na silne obciążenia klimatyczne i środowiskowe. Powłoki podlegają naturalnym procesom starzenia się, ścierania i degradacji. Rozkład przebiega zależnie od poziomu działających na drewno obciążeń (łagodnie, średnio lub intensywnie) Na elemencie budowlanym lub całej budowli mogą wystąpić różne stadia zwietrzenia. Aby drewnianym elementom budowlanym zapewnić skuteczną ochronę na wiele lat, warto raz do roku kontrolować ich powierzchnię. Ewentualne uszkodzenia należy po uprzednim oczyszczeniu bezzwłocznie naprawić.

    Do czyszczenia i pielęgnacji polecamy Pielęgnat do okien drewnianych (art. 2745) lub Pielęgnat do drzwi drewnianych (art. 2746).

    W razie zaistnienia potrzeby wykonania powłoki renowacyjnej poprzez malowanie pędzlem należy zastosować Aqua MSL-45/sm (7130) bezbarwny UV+.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.