• Induline ZW-502i

  Nr art. 163320

  Induline ZW-502i

  Wodny, bezbarwny wypełniacz izolujący do aplikacji metodą flutacji lub zanurzania

  Kolor: bezbarwny | 1633
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo żywica akrylowa
  Gęstość (20 °C) około 1,025 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 11 - 12

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Jako międzywarstwa w systemach kryjących i lazurujących
  • Do konstrukcji chronionych także jako powłoka gruntująca

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Bardzo dobre spływanie po pokrywanej powierzchni
  • Dobre wypełnienie powierzchni
  • Dobrze zamyka pory drewna
  • Bardzo dobra podatność na szlifowanie
  • Ogranicza przebarwienia powodowane przez rozpuszczalne w wodzie garbniki
  • Ogranicza zaburzenia powierzchni powłoki spowodowane przez składniki specyficzne dla gatunku drewna (np. modrzewia)
  • Ogranicza tendencję do powstawania ciemnych przebarwień spowodowanych reakcją taniny.
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Powierzchnię drewna zagruntować.

    Kryjące (białe) powierzchnie należy zagruntować poprzez nałożenie Induline GW-208 (3478), GW-306 biały (3477) lub GW-201 (2491).

    Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • zanurzanie/flutacja
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. 15 °C do maks. 30 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.

    Nanieść poprzez zanurzanie lub flutację

    W odosobnionych przypadkach może być konieczna powtórna aplikacja.

    Przed nałożeniem powłoki końcowej należy wykonać międzyszlif: P 220 - 240, pył usunąć.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 2-3 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    W przypadku wodnych materiałów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe niebezpieczeństwo przebarwienia powłoki spowodowanego przez garbniki!

    Wycieki żywicy są zjawiskiem naturalnym i nie da się im zapobiec poprzez zabiegi polegające na nakładaniu kolejnych powłok, patrz instrukcja BFS nr 18 (Niemcy).

    Zbyt mocne rozcieńczenie produktu, zbyt wysoka wilgotność drewna lub nieprzestrzeganie zalecanej kolejności nakładania warstw, ilości nakładanego materiału lub czasów schnięcia może mieć negatywny wpływ na skuteczność izolującego działania produktu.

    W przypadku wzrostu lepkości przez odparowanie należy dokonać korekty poprzez dodanie wody (lepkość wymagana: czas wypływu:. 30 s w kubku ISO 3 mm).

    Aby zapewnić lepszą rozlewność w niekorzystnych warunkach (podwyższone temperatury, niska wilgotność powietrza) materiał należy rozcieńczyć, dodając do 10% wody. Straty wody wynikające z parowania należy uzupełnić.

    W razie powstawania piany w urządzeniu flutacyjnym zaleca się stosowanie 0,1 – 0,2 % odpieniacza VP 21490 (0368).

    Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka uzyskuje po upływie ok. 1 godz. Zdatność do szlifowania i aplikacji następnych warstw lakieru: po 2 - 3 godz. (w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.) Zdatność do szlifowania i aplikacji następnych warstw lakieru w przypadku suszenia wymuszonego: 20 min fazy odparowania (w temp. ok. 20 °C i przy 65 - 75 % w.w.p.) / 60 min fazy schnięcia (ok. 45 °C, prędkość owiewu 1 m/s) / 20 min fazy chłodzenia.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą, dodając nie więcej niż 10 %.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • zanurzanie/flutacja
   • Urządzenia flutacyjne, wanny zanurzeniowe.

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 80 ml - 120 ml / m² na jedną warstwę
   • 80 - 120 ml/m² na jedną warstwę (odpowiada to mokrej warstwie o grubości 80 - 120 µm, sucha warstwa: ok. 20 µm)

   • VB_IDL_5

  • Wskazówki ogólne
   • Należy przestrzegać instrukcji pt. "Pielęgnacja i konserwacja wanien zanurzeniowych i urządzeń flutacyjnych" oraz "Wskazówki na temat higieny pracy".

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.