• Induline GL-250
 • Induline GL-250
  • Induline GL-250
  • Induline GL-250

  Nr art. 266010

  Induline GL-250

  Rozpuszczalnikowa, biała powłoka gruntująca z ochroną powłoki

  Kolor: biały | 2660
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo specjalne żywice alkidowe
  Gęstość (20 °C) około 0,99 g/cm³
  Zapach rozpuszczalnikowy
  Stopień połysku mat
  Lepkość (20 °C) 55 s w 3 mm kubku ISO

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Dobrze spływa po surowym i zaimpregnowanym drewnie
  • Izoluje garbniki
  • Zawiera substancję zabezpieczającą powłokę przed uszkodzeniem mikrobiologicznym
  • Dobrze zamyka pory drewna
  • Wykazuje doskonałą przyczepność (także na mokro)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/zanurzanie/flutacja/natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.

    Firmy specjalistyczne: malowanie pędzlem, zanurzanie, flutacja, natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach.

    Po wyschnięciu można rozpocząć nakładanie następnych powłok z systemów wodnych lub rozpuszczalnikowych.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 16 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    W razie wzrostu lepkości na skutek odparowania należy dokonać korekty za pomocą rozcieńczalnika Verdünnung V 101 (lepkość wymagana: czas wypływu około 55 s w 3mm kubku ISO).

    Zbyt mocne rozcieńczenie produktu, zbyt wysoka wilgotność drewna lub nieprzestrzeganie zalecanej kolejności nakładania warstw, ilości nakładanego materiału lub czasów schnięcia może mieć negatywny wpływ na skuteczność izolującego działania produktu.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka uzyskuje po około 3,5 godziny, do dalszego lakierowania nadaje się po około 16 godzinach (w temp. 20 °C i przy 65 % w.w.p.)

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać dodając nie więcej niż 10% rozcieńczalnika Verdünnung V101.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/zanurzanie, flutacja/tunel natryskoway
   • Pędzel, wanna zanurzeniowa, urządzenie do flutacji, tunel natryskowy

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101, brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 80 ml - 100 ml / m² na jedną warstwę
   • około 80 - 100 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • Należy zapewnić dobrą wentylację, szczególnie podczas produkcji na skalę przemysłową.

    Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Nie stosować na drewnie, które zgodnie z przeznaczeniem będzie miało bezpośredni kontakt z żywnością lub karmą dla zwierząt.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

    Nie stosować na drewnie, które zgodnie z przeznaczeniem będzie miało bezpośredni kontakt z żywnością lub karmą dla zwierząt.