• Induline GW-310
 • Induline GW-310
 • Induline GW-310
  • Induline GW-310
  • Induline GW-310
  • Induline GW-310

  Nr art. 338403

  Induline GW-310

  Wodna powłoka do ochrony drewna stosowanego na otwartej przestrzeni przed sinizną

  Wariant
  Kolor: bezbarwny | 3384
  Kolor: bezbarwny | 3384
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Wskazówki bezpieczeństwa

  • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo System akrylowo-alkidowy
  Gęstość (20 °C) Około 1,02 – 1,25 g/cm³
  Zapach charakterystyczny

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Materiał gotowy do aplikacji w technologii zanurzeniowej i flutacyjnej
  • Bardzo dobrze spływa po surowym drewnie
  • Wykazuje doskonałą przyczepność (także na mokro)
  • Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną
  • W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
  • Podwyższona zawartość fazy stałej zabezpiecza przed żerowaniem os
  • Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami
  • Produkt na bazie wody: nie wydziela uciążliwego zapachu, do mycia narzędzi wystarczy woda
  • Szybkie schnięcie umożliwia nałożenie 2 warstw w ciągu jednego dnia
  • Zapewnia długotrwałą ochronę, zwietrzanie przebiega równomiernie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

  • Sposób stosowania
   • wakumat
   • Maszyna do malowania desek / szczotkarka
   • Wymieszać przed użyciem
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • malowanie pędzlem/zanurzanie/flutacja/natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od +15 °C do +30 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.

    Firmy specjalistyczne: malowanie pędzlem, zanurzanie, flutacja, natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach.

    Drugą warstwę nakładać po 2 - 3 godzinach.

    Po schnięciu przez noc niezbędne jest wykonanie międzyszlifu.

    W przypadku płaszczyzn szczególnie eksponowanych warto nałożyć trzecią warstwę.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 2-3 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień.

    W przypadku gatunków drewna zawierających garbniki należy przeprowadzić suszenie wymuszone.

    Optymalne parametry spływania na drewnie accoya, dębie i kasztanie uzyskuje się przy odczynie pH w przedziale 9,0 – 9,5; odpowiada to dodaniu 0,3 – 0,5 % Additiv VP 20829 (0366).

    W przypadku wzrostu lepkości spowodowanego odparowaniem wody niezbędna jest korekta (lepkość wymagana: kolor biały - czas wypływu z kubka DIN 3 mm: ok. 70 s; lazura - czas wypływu z kubka DIN 3 mm: ok. 25 s.

    Aby zapewnić lepszą rozlewność w niekorzystnych warunkach (podwyższone temperatury, niska wilgotność powietrza) materiał należy rozcieńczyć, dodając do 10% wody. Straty wody wynikające z parowania należy uzupełnić.

    W razie pienienia w urządzeniu flutacyjnym zaleca się stosowanie 0,2 – 1,0 % odpieniacza VP 9325 (3231).

    Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

   • Suszenie

    Nakładanie kolejnych warstw lakieru w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.: po ok. 2,5 godz. Nakładanie kolejnych warstw lakieru w przypadku suszenia wymuszonego: po ok. 90 min (20 min okapywania/50 min fazy suszenia (35 – 40 °C)/20 min fazy chłodzenia)

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do stosowania

  • Narzędzia/czyszczenie
   • wakumat
   • Maszyna do malowania desek / szczotkarka
   • malowanie pędzlem/zanurzanie/flutacja/natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach
   • Pędzel, wanna zanurzeniowa, urządzenia flutacyjne, urządzenia natryskowe, wakumat, nakładarka

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 197 ml - 216 ml Total / m²
   • Profilaktyczna skuteczność przed sinizną przy aplikacji 197 - 216 ml/m² w co najmniej 2 warstwach

  • Wskazówki ogólne
   • w przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Zgodnie z normą DIN 68800-1 zabiegi związane z zabezpieczeniem drewna muszą być zaplanowane w odpowiednim czasie i starannie skoordynowane ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w budowie (architekt, klient, wykonawca), z uwzględnieniem wymogów prawnych i warunków lokalnych.

    Należy przestrzegać instrukcji pt. "Pielęgnacja i konserwacja wanien zanurzeniowych i urządzeń flutacyjnych" oraz "Wskazówki na temat higieny pracy".

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Kod odpadu 03 02 05* inne środki do konserwacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.