• Induline LW-725

  Nr art. 394105

  Induline LW-725

  Wodna, lazurująca międzywarstwa i powłoka końcowa do drzwi wejściowych, o podwyższonej odporności na zadrapania i na kremy do rąk

  Kolor: bezbarwny | 3941
  Kolor: bezbarwny | 3941
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo polimery poliuretanowe
  Gęstość (20 °C) około 1,03 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Stopień połysku mat, połysk jedwabisty
  Pigmenty światłotrwałe, pigmenty żelazowotlenkowe o wysokiej pzrezroczystości
  Lepkość około 2400 - 2800 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do drzwi zewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. drzwi zewnętrzne
  • Jako międzywarstwa i powłoka końcowa.
  • Jako lakier nawierzchniowy do silnie pigmentowanych lakierów kryjących, w celu zabezpieczenia powłoki przed ścieraniem pigmentu

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Dzięki jednoskładnikowemu charakterowi produkt prosty w użyciu i wydajny
  • Doskonała rozlewność
  • Wysoka trwałość kolorów i odporność na UV
  • Odporność na czynniki atmosferyczne
  • Podwyższona odporność na zadrapania i kremy do rąk w warunkach normalnych obciążeń
  • Powierzchnia nie ma tendencji do wybłyszczania
  • Trwała i żywotna powierzchnia dzięki specjalnemu spoiwu poliuretanowemu
  • Bardzo mała tendencja do przejściowego powstawania plam wodnych
  • Materiał kompatybilny z systemem powłokowym Induline
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Podłoże należy przygotować nakładając odpowiednie powłoki gruntujące i międzywarstwy, w razie potrzeby wykonując szlif pośredni.

    Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airmix/airless
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Przed użyciem materiał należy starannie wymieszać.

    Podane wartości odnoszą się do materiału w stanie nierozcieńczonym. Najlepszy rezultat aplikacji natryskowej uzyskuje się, gdy temperatura materiału mieści się w przedziale 15 do 20 °C.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i w temperaturach poniżej 15 °C lub przekraczających 30 °C

    Induline LW-725 bezbarwna nadaje się również do stosowania jako lakier nawierzchniowy na Induline DW-601, Induline LW-700 & Induline ZW-420. Aby zapobiec różnicom kolorów Induline LW-725 bezbarwną należy wymieszać z około 10 % tych powłok

    W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień.

    Aby zapobiec aktywacji zawartych w drewnie garbników, należy przeprowadzić suszenie wymuszone.

    Wersja bezbarwna nie nadaje się do stosowania na płaszczyznach zewnętrznych, narażonych na bezpośrednie zwietrzanie.

    W przypadku stosowania bezbarwnej międzywarstwy mogą wystąpić odchylenia koloru od prezentowanych we wzorniku barw.

    W odniesieniu do dopuszczalnych grubości suchej warstwy należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie katalogowej VFF HO.03.

    Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airmix/airless
   • Ręczne pistolety natryskowe, automatyczne urządzenia natryskowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 125 ml - 225 ml / m² na jedną warstwę
   • 125 - 225 ml/m² (plus strata na rozprysk) (co odpowiada mokrej warstwie o grubości: 125 - 225 µm, grubość suchej warstwy: 40 - 80 µm)

  • Wskazówki ogólne
   • Zamknięcie:

    Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Należy stosować wyłącznie profile nie zawierające plastyfikatorów.

    Sporządzanie lakierów korekcyjnych:

    Do naprawy drobnych uszkodzeń lakieru (powstałych np. podczas montażu) należy Induline NW-740/05 wymieszać z Induline Perfect-Finish!

    Pielęgnacja i renowacja:

    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni narażone jest na silne obciążenia klimatyczne i środowiskowe. Powłoki podlegają naturalnym procesom starzenia się, ścierania i degradacji. Rozkład przebiega zależnie od poziomu działających na drewno obciążeń (łagodnie, średnio lub intensywnie) Na elemencie budowlanym lub całej budowli mogą wystąpić różne stadia zwietrzenia. Aby drewnianym elementom budowlanym zapewnić skuteczną ochronę na wiele lat, warto raz do roku kontrolować ich powierzchnię. Ewentualne uszkodzenia należy po uprzednim oczyszczeniu bezzwłocznie naprawić.

    Do czyszczenia i pielęgnacji polecamy nasz Pflege-Set für Türen (art. 2746).

    Powłoka renowacyjna z Aqua HSL-35 (7120) i Aqua DSL-55 (7220).

    ---

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.