Induline DW-601 Aqua Stopp

Nowa jakość w systemach kryjących powłok do stolarki otworowej

©
More

Induline DW-601 Aqua Stopp

Nowa jakość w systemach kryjących powłok do stolarki otworowej

©

Uniwersalny i stabilny, zapewnia estetykę powłok na wiele lat

Induline DW-601 Aqua Stopp znany jest od lat z wysokiego poziomu ochrony przed
wilgocią: dzięki technologii Aqua-Stopp powłoka i podłoże są optymalnie chronione już
na bardzo wczesnym etapie, tj. w fazie transportu, montażu i budowy. Powłoka wchłania
bardzo mało wilgoci, a mimo to przepuszcza parę wodną.
W praktyce przynosi to znaczące korzyści:

 • Minimalizacja ryzyka uszkodzeń podczas prac budowlanych w zimie
 • Zminimalizowanie powstawania plam wodnych
 • Lepsza ochrona drewna: mniejsze pęcznienie i skurcz
Induline DW-601 Aqua Stopp został całkowicie przeprojektowany i pod wieloma innymi
względami zoptymalizowany, przy zachowaniu szczególnie wysokiego poziomu ochrony
przed wilgocią.

©

Maksymalna wydajność każdego mililitra farby

Uniwersalne właściwości

Induline DW-601 Aqua Stopp cechuje się uniwersalnymi właściwościami aplikacyjnymi, wysoką stabilnością procesu
nakładania i długą żywotnością powłoki. Siła naszego nowego produktu klasy premium, przeznaczonego do drewnianej
stolarki otworowej jest widoczna przede wszystkim w takich właściwościach jak:

©

Uniwersalna aplikacja

 • metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi
 • za pomocą robota przemysłowego
 • ze wsparciem i bez wsparcia elektrostatyką
 • w technologii airless i aircoat /airmix
 • urządzaniem Dynflow®

©

Wysoka stabilność procesu

 • wysoka zgodność z produktami rodziny Remmers Induline
 • bardzo stabilna reologia
 • optymalna rozlewność w szerokim zakresie grubości warstw nakładanych na mokro
 • duża siła krycia nawet w dolnym zakresie nakładanych grubości
 • wczesna gotowość eksploatacyjna
 • wysoka odporność na blokowanie

©

Szlachetny wygląd i cechy dotykowe powierzchni

 • perfekcyjna rozlewność i zdolność wypełniania porów
 • bardzo naturalny wygląd i podkreślenie usłojenia drewna
 • wspomagające działanie izolujące w systemach Induline
 • trzy stopnie połysku: mat, mat jedwabisty, połysk jedwabisty

©

Doskonała odporność i żywotność

 • wczesna odporność na wodę
 • podwyższona odporność na kremy do rąk
 • długa żywotność powłoki dzięki specjalnej kombinacji zastosowanych spoiw
 • nie żółknie, nie ulega kredowaniu
 • bardzo dobra odporność na grad: elastyczność także w niskich temperaturach
 • wysoka zdolność odpierania zanieczyszczeń

©

Trwałość i zrównoważenie środowiskowe

 • niska zawartość VOC: produkt może być stosowany w budownictwie zrównoważonym
 • nie stanowi zagrożenia dla ludzi i zwierząt (produkt zbadany zgodnie z EN 71-3)
 • zapewniona długa żywotność systemu, potwierdzona gwarancją RIG

Poznaj właściwości Induline DW-601 Aqua Stopp

Induline DW-601 Aqua Stopp

Nowa jakość w systemach kryjących powłok do stolarki otworowej

Induline DW-601 Aqua Stopp jest nowym wzorcem w segmencie kryjących powłok do drewnianej stolarki otworowej.

 • Induline DW-601 Aqua Stopp

  Nr art. 172503

  Induline DW-601 Aqua Stopp

  Wodna, kryjąca międzywarstwa i powłoka końcowa, przeznaczona do aplikacji natryskowej

  Kolor: biały (RAL 9016) | 1725
  Kolor: biały (RAL 9016) | 1725
  Wybierz kolor
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo specjalne polimery akrylowo-poliuretanowe
  Gęstość (20 °C) około 1,15 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Stopień połysku mat / mat jedwabisty / połysk jedwabisty
  Pigmenty dwutlenek tytanu, różne pigmenty organiczne/nieorganiczne
  Lepkość około 2000 mPa*s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Jako międzywarstwa i powłoka końcowa.
  • Do aplikacji jedno- i wielowarstwowej

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Bardzo dobra rozlewność
  • Duża siła krycia
  • Wczesna zdatność do eksploatacji
  • Podwyższona odporność na blokowanie
  • Wczesna wodoodporność: minimalizacja ryzyka powstania uszkodzeń, np. podczas budów w okresie zimowym
  • Pod warunkiem zastosowania odpowiednich powłok gruntujących i międzywarstw - wsparcie działania izolującego garbniki
  • Powłoka przyjemna w dotyku
  • Nie żółknie, nie ulega kredowaniu
  • Wysoka żywotność dzięki specjalnej kombinacji spoiw
  • Bardzo dobra odporność na gradobicie: elastyczność w niskich temperaturach
  • Bardzo mała tendencja do przejściowego powstawania plam wodnych
  • Wysoka zdolność odpierania zanieczyszczeń
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Podłoże należy przygotować nakładając odpowiednie powłoki gruntujące i międzywarstwy, w razie potrzeby wykonując szlif pośredni.

    Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airmix/airless
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Dynflow (automat powlekający)
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +30 °C.

   • Podane wartości odnoszą się do materiału w stanie nierozcieńczonym. Najlepszy rezultat aplikacji natryskowej uzyskuje się, gdy temperatura materiału mieści się w przedziale 15 do 20 °C.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i w temperaturach poniżej 15 °C lub przekraczających 30 °C

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Recykling lakieru można prowadzić standardowymi metodami. Proporcję domieszki uzgodnić z serwisem technicznym Remmers.

    Aby zapobiec przebijaniu garbników na białych lub jasnych powłokach, należy zastosować odpowiednie izolujące powłoki gruntujące i międzywarstwy.

    W przypadku wodnych materiałów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe niebezpieczeństwo przebarwienia powłoki spowodowanego przez garbniki!

    Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

    Aby uniknąć nakładania warstw o nadmiernej grubości np. w przypadku czystych kolorów, zamiast białej powłoki gruntującej należy zastosować grunt lazurujący. Międzywarstwę wykonuje się następnie z użyciem kolorowej powłoki końcowej.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga: po ok. 1 h Zdatność do szlifowania i przyjmowania następnych warstw: po ok. 4 h (w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.) Zdatność do szlifowania i przyjmowania następnych warstw po suszeniu wymuszonym: 20 min fazy odparowania (w temp. ok. 20 °C i przy 65 - 75 % w.w.p.) / 75 min fazy schnięcia (ok. 45 °C, prędkość powietrza 1 m/s) / 20 min fazy chłodzenia

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą (maks. dodatek 5 %).

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airmix/airless
   • Dynflow (automat powlekający)
   • Pistolety do ręcznego natrysku, automaty natryskowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 150 ml - 300 ml / m² na jedną warstwę
   • 150 - 300 ml/m² (plus strata na rozprysk) (odpowiada mokrej warstwie o grubości: 150 - 300 µm, suchej warstwie o grubości: 60 - 120 µm) Możliwe odchylenia wynikające z koloru.

  • Wskazówki ogólne
   • Zamknięcie:

    Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Należy stosować wyłącznie profile nie zawierające plastyfikatorów.

    W przypadku powłok o intensywnych barwach może dochodzić do ścierania farby, np. podczas czyszczenia. Zjawiska te są sporadyczne i mają przejściowy charakter, nie odbijają się w żaden sposób na jakości produktu.

    Przygotowanie konsystencji do aplikacji pędzlem:

    Dzięki zastosowaniu tego produktu z dodatkiem 10-20 % wody można wyprodukować lakier nadający się do aplikacji pędzlem, który może być stosowany do korekt i renowacji.

    Pielęgnacja i renowacja:

    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni narażone jest na silne obciążenia klimatyczne i środowiskowe. Powłoki podlegają naturalnym procesom starzenia się, ścierania i degradacji. Rozkład przebiega zależnie od poziomu działających na drewno obciążeń (łagodnie, średnio lub intensywnie) Na elemencie budowlanym lub całej budowli mogą wystąpić różne stadia zwietrzenia. Aby drewnianym elementom budowlanym zapewnić skuteczną ochronę na wiele lat, warto raz do roku kontrolować ich powierzchnię. Ewentualne uszkodzenia należy po uprzednim oczyszczeniu bezzwłocznie naprawić.

    Do czyszczenia i pielęgnacji polecamy Pielęgnat do okien drewnianych (art. 2745) lub Pielęgnat do drzwi drewnianych (art. 2746).

    Powłoki renowacyjne: Aqua AG-26-Allgrund (art. 7147) i Aqua DL-65-Decklack PU (art. 7200) lub Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3w1 (art. 7090)

    ---

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.