Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Remmers

1. [dane administratora danych] Remmers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Sowiej 8, 62-080 (dalej: Remmers) informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji handlowych od Remmers.
3. [cele i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za Pana/Pani zgodą. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania informacji handlowej przez Remmers na wskazany adres e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach jest wymagane w celu otrzymywania informacji handlowych od Remmers.
4. [odbiorcy danych] Remmers może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Remmers usługi prawne. W niektórych sytuacjach Remmers może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Remmers, w szczególności podmiotom świadczącym Remmers usługi IT, księgowe.
5. [okres przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie w celu każdorazowo wskazanym w klauzuli zgody. Remmers pozostawi jednak imię, nazwisko – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych cofniętą zgodą.
6. [prawa] W granicach przepisów prawa ma Pan/Pani prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) ich sprostowania,
c) ich usunięcia,
d) ograniczenia ich przetwarzania,
e) przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych pisemnie na adres Remmers Polska Sp. z o.o. ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne, lub elektronicznie na adres info@remmers.pl
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Remmers przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.