• Arte Mundit ECO

  Nr art. 22203015

  Arte Mundit ECO

  Bezrozpuszczalnikowa, błonotwórcza pasta typu peelingująca do usuwania pyłów, sadzy i innych zanieczyszczeń bez użycia wody

  Wariant
  222030 | Arte Mundit ECO
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 0,94 g/ml
  Odczyn pH (20 °C) około 10,5

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Wrażliwe i cenne wnętrza oraz zewnęytrzne ściany budowli
  • Powierzchniowe zabrudzenia stiuków, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, cegieł, tynków, dekoracji gipsowych, polerowanego drewna i syntetycznych materiałów budowlanych
  • Środek nadaje się szczególnie do usuwania śladów popożarowych
  • Dla profesjonalnych użytkowników

  Właściwości

  • Działa samoczynnie, z efektem wgłębnym
  • Tworzy błonę, wiążącą zanieczyszczenia
  • Czyści bezpyłowo, bez wprowadzania dodatkowej wilgoci/wody
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Nie zawiera EDTA i środków powierzchniowo czynnych
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże przeznaczone do czyszczenia
    musi być suche, wolne od luźnych pyłów
    i osadów

   • Przygotowania

    Podłoże zgrubnie oczyścić za pomocą odpowiednich narzędzi.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Dla ułatwienia oceny skuteczności czyszczenia wykonać test na powierzchni próbnej.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem szpachlowanie / natrysk airmix/airless
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 24 godz.
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał starannie wymieszać za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Za pomocą odpowiedniego narzędzia nanieść kryjąco na na podłoże.

    Materiał nanosić na całą powierzchnię ręcznie lub za pomocą urządzeń natryskowych airless.

    Zagłębienia i kontury formy należy przy tym dobrze wypełnić materiałem.

    Powstałą błonę po upływie 24 godzin i jej całkowitym wyschnięciu usunąć, ściągając z możliwie równiomierną siłą.

    Oczyszczone powierzchnie można czyścić wilgotną gąbką lub średnio twardą szczotką (włosie nylonowe).

    Wodę należy stosować wyłącznie w ilościach nieprzekraczających niezbędnego minimum.

  • Wskazówki wykonawcze
   • W przypadku prac na otwartej przestrzeni+ czyszczoną powierzchnię należy chronionić przed wpływami atmosferycznymi.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem szpachlowanie / natrysk airmix/airless
   • Szczotka, wałek typu "jagnięca skórka", szpachelka, paca stalowa, urządzenie natryskowe typu airless. Zalecane są narzędzia ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • około 1,0 kg/m² na gładkiej powierzchni
    około 1,0 – 3,0 kg/m² na powierzchni z wyrazistą strukturą

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Wszelkie zanieczyszczone materiały, powstałe po użyciu preparatu, należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej