Nr art. 057103

  KSE Filler A

  Wypełniacz w systemach modułowych Remmers KSE.

  Kolor: jasnoszary (kolor własny) | 0571
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Kolor jasnoszary
  Gęstość nasypowa (DIN 52110) ok. 0,7 kg/l
  Gęstość po ubiciu (DIN ISO 787/11) ok. 0,9 kg/l

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Sporządzanie szlamów z mączki mineralnej, wiązanej estrami kwasu krzemowego KSE
  • Masy do wypełniania pustek za łuskami
  • Zaprawa umacniająca i do kitowania

  Właściwości

  • Zrost chloranu-miki-kwarcu
  • Sposób stosowania
   • Receptury wskaźnikowe oraz sposób stosowania opisane są w instrukcji dotyczącej modułów KSE

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonych workach, w miejscu suchym i chłodnym produkt można składować przez co najmniej 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • Zależnie od postawionych zadań

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe