• Verdickungsadditiv AFM

  Nr art. 073881

  Verdickungsadditiv AFM

  Dodatek do modyfikacji płynności Silicon AFM

  Wariant
  0738 | Verdickungsadditiv AFM
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 1,05 g/cm³
  Kolor żółtawy
  Lepkość miesz. 5 1 70.000 mPas (+20°C) (proporcja mieszania 5 g na 1 kg AFM)
  Lepkość miesz. 10 1 160.000 mPas (+20°C) (proporcja mieszania 10 g na 1 kg AFM)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Do ograniczania płynności lub zwiększania stabilności Silicon AFM. Regulacja konsystencji od płynnej do stałej
  • Przygtotowywanie cienkościennych form poprzez nakładanie pędzlem na nierónych lub na pionowych powierzchniach bez spływania lub osiadania materiału

  Właściwości

  • Sieciuje i zwiększa lepkość
  • Neutralny kolor
  • Sposób stosowania
   • Przed użyciem wstrząsnąć
   • Warunki stosowania

    Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind +5 °C bis max. +30 °C

   • VA1_AF_9

    VA1_AF_10

  • Wskazówki wykonawcze
   • VA2_AF_5

    VA1_AF_8

    Produkt reaguje z wilgocią zawartą w powietrzu

    VA2_AF_4

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345)

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

    W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

  • Zużycie
   • od 0,5 do 1% wagowego użytej ilości Silicon AFM.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe