• Arte Mundit
 • Arte Mundit
  • Arte Mundit
  • Arte Mundit

  Nr art. 22202016

  Arte Mundit

  Bezrozpuszczalnikowa, błonotwórcza pasta peel-off do bezwodnego usuwania pyłów, sadzy i innych zanieczyszczeń

  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) Komponent A: 0,94 g/ml Komponent B: 1,05 - 1,20 g/ml, zależnie od typu
  Odczyn pH (20 °C) Komponent A: ok. 10,0, zależnie od typu
  Komponent B: 10,0 - 11,0 zależnie od typu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany/sufity wewnętrzne
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do czyszczenia cennych i wrażliwych wnętrz budynków
  • Powierzchniowe zabrudzenia stiuków, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, cegieł, tynków, dekoracji gipsowych, polerowanego drewna i syntetycznych materiałów budowlanych
  • Typ 1
   Fizyczne usuwanie słabo przywierających zanieczyszczeń
  • Typ 2
   Specjalne czyściwo do marmuru
  • Typ 3
   Fizyczne i chemiczne usuwanie ogólnych zanieczyszczeń
  • Typ 5
   Specjalnie do usuwania śladów popożarowych
  • Dla profesjonalnych użytkowników

  Właściwości

  • Działa samoczynnie, z efektem wgłębnym
  • Tworzy błonę, wiążącą zanieczyszczenia
  • Czyści bezpyłowo, bez wprowadzania dodatkowej wilgoci/wody
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Zawiera dodatki kompleksujące, które można dostosować do podłoża i rodzaju zanieczyszczeń
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże przeznaczone do czyszczenia
    musi być suche, wolne od luźnych pyłów
    i osadów

   • Przygotowania

    Podłoże zgrubnie oczyścić za pomocą odpowiednich narzędzi.

    Dla ułatwienia oceny skuteczności czyszczenia wykonać test na powierzchni próbnej.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem szpachlowanie / natrysk airmix/airless
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 24 godz.
   • Materiał starannie wymieszać za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    W razie potrzeby starannie wymieszać z komponentem B.

    Za pomocą odpowiedniego narzędzia nanieść kryjąco na na podłoże.

    Materiał nanosić na całą powierzchnię ręcznie lub za pomocą urządzeń natryskowych airless.

    Zagłębienia i kontury formy należy przy tym dobrze wypełnić materiałem.

    Powstałą błonę po upływie 24 godzin i jej całkowitym wyschnięciu usunąć, ściągając z możliwie równiomierną siłą.

    Oczyszczone powierzchnie można czyścić wilgotną gąbką lub średnio twardą szczotką (włosie nylonowe).

    Wodę należy stosować wyłącznie w ilościach nieprzekraczających niezbędnego minimum.

  • Wskazówki wykonawcze
   • W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem szpachlowanie / natrysk airmix/airless
   • Pędzel, wałek typu "jagnięca skórka", szpachelka i paca wygładzająca

    Urządzenia typu airless

    Zalecane są narzędzia ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.

    Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchyym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy (komp. A) lub co najmniej 24 miesiące (komp. B).

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • około. 1,0 kg/m² na równej powierzchni
    około 1,0 – 3,0 kg/m² na powierzchni o uwydatnionej strukturze

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy ściśle przestrzegać zalecanych proporcji mieszania.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Wszelkie zanieczyszczone materiały, powstałe po użyciu preparatu, należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej