• Clean AC [basic]
 • Clean AC [basic]
 • Clean AC [basic]
  • Clean AC [basic]
  • Clean AC [basic]
  • Clean AC [basic]

  Nr art. 067205

  Clean AC [basic]

  Kwaśny preparat czyszczący

  Wariant
  0672 | Clean AC
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd biały, krystaliczny proszek
  Rozpuszczalność bardzo dobra
  Odczyn pH (20 °C) 0,8 (roztwór 10 %)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Do muru licowego z klinkieru lub cegły
  • Do usuwania resztek zapraw, mleczka wapiennego i cementowego
  • Do usuwania kamienia wapiennego i kotłowego

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Wysokowydajny koncentrat w postaci proszku
  • Łatwo rozpuszczalny w ciepłej wodzie
  • Odczyn pH 0,8 ( roztwór 10 %)
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Duże zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie.

    Podłoże przewidziane do czyszczenia najpierw zmoczyć wodą.

    Zależnie od stopnia zanieczyszczenia należy sporządzić roztwór w proporcji od 1 : 4 do 1 : 20.

    Dla ułatwienia oceny skuteczności czyszczenia wykonać test na powierzchni próbnej.

  • Sposób stosowania
   • Proporcja mieszania komp. A 1 : komp. B woda 4-20
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • szczotka ryżowa / szczotka do szorowania
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Roztwór dopasowany do stopnia/rodzaju zanieczyszczenia nanieść za pomocą odpowiedniego urządzenia.

    Powierzchnię oczyścić za pomocą szczotki do szorowania.

    Zmyć używając dużej ilości wody.

    Opcjonalnie zastosować mycie z użyciem myjki wysokociśnieniowej.

    Preparat czyszczący należy całkowicie usunąć.

    W razie potrzeby proces powtórzyć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Należy przygotować odpowiednie wyposażenie do wychwytywania brudnej cieczy.

    Pozostałości preparatu mogą doprowadzić do wytrącania się wapna.

    Metale, które weszły w kontakt z preparatem, natychmiast umyć wodą.

    Na skutek czyszczenia ciemne spoiny mogą ulec rozjaśnieniu.

    Preparat nie nadaje się do stosowania na murze licowym z cegły wapienno-piaskowej.

    W przypadku powierzchni silnie porowatych wzgl. podatnych na wykwity najpierw należy przeprowadzić impregnację, a dopiero potem rozpocząć czyszczenie (patent technologiczny DE3018116C2).

  • Narzędzia/czyszczenie
   • szczotka ryżowa / szczotka do szorowania
   • szczotka ryżowa, szczotka do szorowania, myjka wysokociśnieniowa

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Około 0,05 - 0,1 kg/m², zależnie od stopnia zanieczyszczenia
    przy stosowaniu w rozcieńczeniu 1:10 z wodą

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Preparat nie nadaje się do stosowania na murze licowym z cegły wapienno-piaskowej.

    Materiał rozpuszcza wyłącznie zanieczyszczenia zawierające wapno i żadnych innych.

    Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej