• Fassadenreiniger-Paste

  Nr art. 066630

  Clean FP

  Pasta czyszcząca, do usuwania miejskich zanieczyszczeń

  Wariant
  0666 | Clean FP
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd żółtawy
  Odczyn pH (20 °C) około 5,0
  Lepkość około 1800 mPa∙s
  Nośnik woda

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • Mineralne materiały budowlane, za wyjątkiem cegły wapienno-piaskowej i powierzchni glazurowanych
  • Usuwa silne zanieczyszczenia (sadzę, pyły, brud przemysłowy itp.)

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Duża siła czyszczenia
  • Konsystencja pasty
  • Stabilność na powierzchniach pionowych
  • Racjonalne zużycie
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Duże zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Szczotka do szorowania
   • malowanie pędzlem/wałkiem / szczotka ryżowa / myjka wysokociśnieniowa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał nanieść za pomocą odpowiedniego urządzenia.

    Materiał jeszcze raz przetrzeć mechanicznie szczotką ryżową.

    Czas oddziaływania: około 2 do 5 minut.

    Nie dopuścić do wyschnięcia materiału.

    Czyszczoną powierzchnię zmyć z góry na dół dużą ilością wody pod ciśnieniem.

    Preparat czyszczący należy całkowicie usunąć.

    W razie potrzeby proces powtórzyć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Czyszczonej powierzchni nie moczyć przed nałożeniem preparatu!

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Należy przygotować odpowiednie wyposażenie do wychwytywania brudnej cieczy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Szczotka do szorowania
   • malowanie pędzlem/wałkiem / szczotka ryżowa / myjka wysokociśnieniowa
   • Szczotka ryżowa, ławkowiec, wałek malarski typu "jagnięca skórka", myjka wysokociśnieniowa

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 0,1 - 0,3 kg Total / m²
   • Co najmniej 0,1 kg/m², zależnie od stopnia zanieczyszczenia

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Pozostałości preparatu czyszczącego mogą spowodować nieodwracalne przebarwienia.

    Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Pozostałości substancji czynnej oraz zawierająca ją brudna woda po czyszczeniu nie może się przedostać do systemu odwadniania terenu. Wodę tę należy zebrać i zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami przekazać do profesjonalnej firmy utylizującej lub wprowadzić do kanalizacji ściekowej. Wskazówki na ten temat zawiera instrukcja DWA-M 370 „Odpady i ścieki po czyszczeniu i odwarstwianiu elewacji“ (Niemcy).

    Obiekt należy zgłosić odpowiednim urzędom.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej