• Clean Galena

  Nr art. 066101

  Clean Galena max

  Środek do bezemisyjnego czyszczenia historycznych powierzchni kamienia naturalnego

  Wariant
  0661 | Clean Galena max
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 1,18 g/ml
  Odczyn pH około 10,0

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki / ściany / sufity wewnątrz i na zewnątrz
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Regulacja efektywnej siły i przewbiegu schnięcia Clean Galena neutralna.
  • Powierzchnie mineralne, w szczególności wapień
  • Redukcja zawartości metali ciężkich, w szczególności ołowiu
  • Redukcja nawarstwień brudu
  • Usuwanie plam powodowanych przez związki żelaza i miedzi
  • Dla profesjonalnych użytkowników

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Maksymalna zawartość czyszczących składników aktywnych
  • Czyszczenie łagodne dla podłoża
  • Materiał bezemisyjny
  • Preparat wysycha, przechodząc w postać dającej się łatwo usunąć błony, w której związane zostają zanieczyszczenia
  • Wiąże zanieczyszczenia powierzchniowe
  • Wiąże metale ciężkie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne i wolne od pyłów.

    Podłoże musi być wolne od zanieczyszczeń biologicznych, takich jak mech, glony i pleśń.

   • Przygotowania

    Podłoże zgrubnie oczyścić za pomocą odpowiednich narzędzi.

    Dla ułatwienia oceny skuteczności czyszczenia wykonać test na powierzchni próbnej.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Przed aplikacją produktu podłoże dobrze zmoczyć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

    Czas schnięcia zależy od podłoża, grubości warstwy i warunków klimatycznych.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel/szpachla/paca stalowa/urządzenie airless
   • Pędzel, szpachla, paca stalowa, urządzenia typu airless, pompy perystaltyczne

    Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • około 2 - 3 kg/m² na równych powierzchniach
    Przeciętna grubość mokrej warstwy wynosi 2,5 mm

   • Dokładne zapotrzebowanie należy ustalić w oparciu o odpowiednio dużą, reprezentatywną powierzchnię próbną

    W przypadku zmieszania z Clean Galena neutral, zużycie zmniejsza się w zależności od proporcji mieszania.

  • Wskazówki ogólne
   • Zawsze należy wykonywać wystarczająco duże, reprezentatywne powierzchnie próbne!

    Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Wszelkie zanieczyszczone materiały, powstałe po użyciu preparatu, należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe