• Schmutzlöser

  Nr art. 067105

  Clean SL

  Roztwór tensydów do usuwania brudu, nawarstwień, pyłów, osadów z olejów i tłuszczów

  Wariant
  0671 | Clean SL
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd przezroczysty roztwór
  Gęstość (20 °C) 1,00 kg/l
  Odczyn pH (20 °C) około 11,5
  Zawartość związków powierzchniowo czynnych około 10 %

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Do usuwania zabrudzeń, nawarstwień, pyłów, osadów z olejów i tłuszczów
  • Do powierzchni mineralnych
  • Do posadzek i ścian

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Wysoka aktywność myjąca
  • Wysokowydajny koncentrat
  • Niskopieniący
  • Do stosowania ręcznego i maszynowego
  • Ulega biodegradacji
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Duże zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie.

    Powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia zwilżyć wodą.

    W zależności od stopnia zanieczyszczenia należy sporządzić roztwór w proporcji od 1:5 do 1:20 z wodą.

    Dla ułatwienia oceny skuteczności czyszczenia wykonać test na powierzchni próbnej.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • szczotka ryżowa / szczotka do szorowania / myjka wysokociśnieniowa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Roztwór dopasowany do stopnia/rodzaju zanieczyszczenia nanieść za pomocą odpowiedniego urządzenia.

    Powierzchnię pokrytą materiałem wyszczotkować za pomocą szczotki ryżowej (do szorowania).

    W przypadku używania myjki wysokociśnieniowej do zasobnika urządzenia wlać około 0,5% produktu.

    Zmyć używając dużej ilości wody.

    Preparat czyszczący należy całkowicie usunąć.

    W razie potrzeby proces powtórzyć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Należy przygotować odpowiednie wyposażenie do wychwytywania brudnej cieczy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • szczotka ryżowa / szczotka do szorowania / myjka wysokociśnieniowa
   • Szczotka ryżowa, szczotka do szorowania, myjka wysokociśnieniowa, myjka parowa

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 10 ml - 50 ml Total / m²
   • około. 0,01 – 0,05 l/m², zależnie od stopnia zanieczyszczenia

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Pozostałości preparatu czyszczącego mogą negatywnie wpłynąć na wykonywaną później impregnację.

    Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej