• Clean WR

  Nr art. 067530

  Clean WR

  Słabo kwaśny preparat czyszczący

  Wariant
  0675 | Clean WR
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd bezbarwny
  Gęstość (20 °C) około 1,04 g/ml
  Odczyn pH (20 °C) około 1,0

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Podłoża mineralne
  • Okładziny z płyt i płytek ceramicznych

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych
  • Materiał gotowy do użycia
  • odczyn pH około 1,0
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Duże zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie.

    Podłoże przewidziane do czyszczenia najpierw zmoczyć wodą.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • szczotka ryżowa / szczotka do szorowania / myjka wysokociśnieniowa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał nanieść za pomocą odpowiedniego urządzenia.

    Powierzchnię pokrytą materiałem wyszczotkować za pomocą szczotki ryżowej (do szorowania).

    Po odepowiednim czasie oddziaływania zmyć.

    Do czyszczenia dużych powierzchni stosować myjki wysokociśnieniowe na gorącą wodę lub myjki parowe.

    W razie potrzeby proces powtórzyć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Należy przygotować odpowiednie wyposażenie do wychwytywania brudnej cieczy.

    Pozostałości preparatu mogą doprowadzić do wytrącania się wapna.

    Na skutek czyszczenia ciemne spoiny mogą ulec rozjaśnieniu.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • szczotka ryżowa / szczotka do szorowania / myjka wysokociśnieniowa
   • Szczotka ryżowa, szczotka do szorowania, myjka wysokociśnieniowa, myjka parowa

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 300 ml - 500 ml Total / m²
   • Około 0,3 - 0,5 l/m², zależnie od stopnia zanieczyszczenia

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Materiał rozpuszcza wyłącznie zanieczyszczenia zawierające wapno i żadnych innych.

    Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usuwać zgodnie z przepisami w oryginalnym opakowaniu. Całkowicie opróżnione opakowania nalezy przekazać do systemu recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie wprowadzać do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej