Nr art. 057004

  Quarzsand F 36

  Wypełniacz w systemie modułowym Remmers KSE

  Kolor: beżowy (kolor własny) | 0570
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) ok. 2,65 g/cm³
  Średnia wielkość ziarna approx. 0.16 mm
  Teoretyczna powierzchnia charakterystyczna ok. 149 cm³/g
  Skład approx. 99% quartz by mass

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Sporządzanie szlamów kwarcowych wiązanych KSE
  • Masy do wypełniania pustek za łuskami
  • W zaprawach do umacniania

  Właściwości

  • Suszony piecowo
  • Sposób stosowania
   • Receptury wskaźnikowe oraz sposób stosowania opisane są w instrukcji dotyczącej modułów KSE

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonych workach, w miejscu suchym i chłodnym produkt można składować przez co najmniej 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • Zależnie od postawionych zadań

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.