©

System modułów KSE

Do wyzwań wyższego rzędu - zestaw dla mistrzów konserwacji

Zadania związane z konsolidacją kamienia naturalnego zazwyczaj nie ograniczają się do konsolidacji strukturalnej, ale wykraczają daleko poza nią, w zależności od rodzaju i intensywności erozji.

Ze względu na duże powinowactwo estru kwasu krzemowego do większości kamieni naturalnych i problemu warstw wynikającego z częstego stosowania różnych materiałów, chęć rozwiązania wszystkich problemów, które pojawiają się w tym samym materiale jest absolutnie zrozumiała. Remmers z modułowym systemem KSE wychodzi temu oczekiwaniu naprzeciw.

Aby za pomocą materiałów aplikowanych iniekcyjnie, zapraw umacniających i lazur obok wzmacniania struktury umożliwić także uzupełnianie ubytków, firma Remmers opracowała system modułów KSE. Poczynając od uplastycznionego wzmacniacza kamienia jako naturalnego spoiwa, materiały wtryskowe, szlam uszczelniający i lazury mogą być produkowane na miejscu za pomocą różnych dodatków. Powstałe w ten sposób materiały mogą być dostosowane do podłoża pod względem właściwości fizyko-mechanicznych, wilgotnościowo-technicznych i optycznych, dzięki czemu powstają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Poprzez unikanie różnych lub niejednolitych parametrów fizyczno-budowlanych na przejściach między warstwami, nawet najtrudniejsze zadania da się rozsądnie rozwiązać nawet najtrudniejsze zadania.

©

REMMERS KSE 100 / 300 / OH / 510

Klasyczne preparaty wzmacniające

Dostępne na rynku preparaty do wzmacniania kamienia to produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb, których właściwości wynikają z zastosowania różnej wielkości cząsteczek KSE, różnych katalizatorów i, w razie potrzeby, specjalnych rozpuszczalników. Dzięki ukierunkowanemu połączeniu tych "klasycznych wzmacniaczy" można z powodzeniem przeprowadzić konsolidację wielu podłoży.

REMMERS KSE 300 HV

Modyfikowane preparaty wzmacniające

Rozwiązywanie problemów na miarę współczesności

Preparaty do wzmacniania kamienia oparte na estrach kwasu krzemowego wykazują dwa zazębiające się mechanizmy działania na podłoża krzemianowe. Z jednej strony ester kwasu krzemowego wiąże się chemicznie z kwarcem podłoża, z drugiej tworzy w przestrzeni porów podłoża trójwymiarową strukturę żelu krzemionkowego, co prowadzi do stabilizacji podłoża nawet bez bezpośredniego wiązania chemicznego. Na podłożach czysto kalcytowych stosuje się tylko drugi z wymienionych mechanizmów.

Do chemicznego łączenia estrów kwasu krzemowego z podłożami kalcytowymi można stosować specjalnie opracowane środki nadające przyczepność. Materiały te "pośredniczą" między kowalencyjnym wiązaniem kwarcu a polarnym wiązaniem kwarcu i polarnym wiązaniem wapienia, jednocząc oba mechanizmy.

Specjalne preparaty wzmacniające do wapienia

W Remmers KSE 300 HV (HV = spoiwo) preparat do wzmacniania kamienia po raz pierwszy wykorzystuje tę zasadę działania. Skuteczność produktu została już udowodniona w ramach projektu pilotażowego dotyczącego konserwacji wapienia w katedrze w Halberstadt, finansowanego przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) w Osnabrück.

©

REMMERS KSE 300 E / 500 E

Uelastycznione preparaty wzmacniające

Ograniczenia w stosowaniu „klasycznych wzmacniaczy kamienia"

Bardzo małe niekiedy rozmiary cząstek żelu w "klasycznych" preparatów do wzmacniania kamienia ograniczają zakres ich zastosowania do podłoży o "normalnych" promieniach porów lub wgłębień. Dlatego też konwencjonalne środki wzmacniające tylko warunkowo nadają się do konsolidacji materiałów budowlanych z większymi, naturalnymi wgłębieniami lub wgłębieniami spowodowanymi erozją. Do "problematycznych materiałów budowlanych" zalicza się na przykład tufy, tynki lub pęczniejące kamienie naturalne, takie jak piaskowce trzcinowe. Przyczyną jest albo naturalny rozkład promienia porów kamienia naturalnego (np. tuf), albo powstawanie mikrorys w wyniku wietrzenia (np. w przypadku pęczniejących kamieni naturalnych, takich jak piaskowce trzcinowe).

System modułów KSE

Liczba znalezionych produktów 10
 

Widok:

Nr art. 071905

Preparat do wzmacniania kamienia zawierający rozpuszczalniki organiczne oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE). Niski stopień wytrącania żelu ok. 10% (preparat lekko wzmacniający).

Nr art. 072005

Bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie estrów kwasu krzemowego, przeznaczony do wzmacniania kamienia

Nr art. 064505

Bezrozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania kamienia, oparty na estrach kwasu krzemowego (KSE)

Nr art. 062505

Preparat do wzmacniania kamienia oparty na es-trach etylowych kwasu krzemowego (KSE), nie zawierający rozpuszczalników organicznych, o wysokim stopniu wytrącania żelu, do wzmacniania, bardzo osłabionych mineralnych materiałów budowlanych

Nr art. 065405

Bezrozpuszczalnikowy, specjalny preparat wzmacniający do wapienia, oparty na estrach kwasu krzemowego (KSE) i specjalnych substancjach nadających przyczepność

Nr art. 071405

Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE)

Nr art. 071505

Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego, o wysokim stopniu wytrącania żelu, przeznaczony do wzmacniania mocno osłabionych mineralnych elementów budowlanych

Nr art. 071301

Spoiwo w systemie modułów KSE. Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE), cechujący się wysoką ilością wytrącanego żelu. Zawiera czysto mineralną zawiesinę koloidalną.

Nr art. 057103

Wypełniacz w systemach modułowych Remmers KSE.

Nr art. 057202

Wypełniacz w systemach modułowych Remmers KSE