• Historic Kalkspatzenmörtel

  Nr art. 054335

  Historic Kalkspatzenmörtel

  Mieszanka bazowa ("gaszona na sucho", bezcementowa zaprawa piaskowo-wapienna) do produkcji zapraw i tynków według modeli historycznych z dodatkiem lokalnych kruszyw.

  Wariant
  0543 | kolor podstawowy KSM 001-beż
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,9 g/cm³
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy 1,96 kg/l

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Zaprawy tynkarskie
  • Remonty i renowacje historycznych podłoży
  • Zaprawy do spoinowania

  Właściwości

  • Nie zawiera cementu, trasu, wapna hydraulicznego i innych spoiw "ahistorycznych"
  • Podczas schnięcia wapna palonego w bryłach tworzy charakterystyczne grudki
  • Dzięki grudkom wapna działa "samoregenerująco" na rysy i zerwania
  • Bogata w spoiwo mieszanka bazowa do produkcji zapraw i tynków według wzorów historycznych z dodatkiem lokalnych kruszyw.
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste i nośne.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Mieszadło, mieszalnik z ruchem wymuszonym, paca, skrobak, paca zębata, grzebień tynkarski, miotła, deska gwoździowana, paca gąbkowa, kielnia, zdzierak kratowy, szpadel drewniany.

   • Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Zależnie od zastosowania

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.