©

Wzmacnianie kamienia

Rewitalizacja podłoży mineralnych

Erozji mineralnego materiału budowlanego zawsze towarzyszy osłabienie jego struktury. Głównym zadaniem działania konsolidacyjnego jest wypełnienie nowej przestrzeni porów powstałej w wyniku zwietrzania. Główne zadanie zabiegu wzmacniającego polega na kierunkowym wypełnianiu przestrzeni porów utworzonej wskutek zwietrzania. Dzieje się to poprzez wprowadzenie dodatkowego spoiwa, identycznego z naturalnym.

W przypadku "nowego" materiału, np. świeżo łamanej skały, profil wytrzymałościowy jest zasadniczo jednorodny, tak więc wytrzymałość i elastyczność powierzchni materiału budowlanego są takie same, jak w dowolnym punkcie przekroju poprzecznego. Stan ten, który został utracony w wyniku działania czynników atmosferycznych, należy przywrócić przez wzmocnienie, nie wpływając na inne parametry charakterystyczne materiału budowlanego, oprócz wytrzymałości i elastyczności.

Różnorodność możliwych materiałów elewacyjnych jest tak duża, jak różnorodność materiałów budowlanych elewacji (zaczynając od różnych rodzajów kamienia naturalnego, przez cegły i tynki aż po beton) i czynników erozyjnych. W tej sytuacji staje się jasne, że do uzyskania zrównoważonych profili wytrzymałościowych potrzebne są różne rodzaje środków wzmacniających.

W związku z tym firma Remmers oferuje preparaty wzmacniające, które różnią się od siebie pod względem następujących kryteriów:

  • zawartości spoiwa - tzw. szybkości wytrącania żelu
  • struktury żelu - bez lub ze składnikami uelastyczniającymi
  • sposobu połączenia z podłożem
Ester krzemionkowy sam w sobie jest cieczą, co oznacza, że może być wbudowany w strukturę porów bez dodatku rozpuszczalników. Poprzez zróżnicowanie proporcji mieszania dużych i małych cząsteczek, można różnicować właściwości substancji stałej, w szczególności szybkość osadzania się żelu krzemionkowego, tj. ilość żelu krzemionkowego produkowana w strukturze porów. Oprócz szybkości osadzania się żelu, zmiany w typie i ilości katalizatora oraz zastosowanie rozpuszczalników oferują dalsze możliwości różnic w odniesieniu do zdolności penetracji, szybkości reakcji itp

Dzięki ukierunkowanemu połączeniu i zróżnicowaniu tych parametrów, stworzono gamę preparatów do wzmacniania kamienia, która oferuje szeroki wybór, a tym samym możliwości adaptacji do wzmacnianego podłoża.

Wszystkie preparaty do wzmacniania kamienia, oparte na estrach kwasu krzemowego, mają charakterystyczną właściwość, która zdecydowanie odróżnia je od innych substancji wzmacniających: powstający wzmacniający żel krzemionkowy ma własną porowatość. Ta tzw. porowatość wtórna zapewnia zachowanie kapilarności i przepuszczalności pary wodnej wzmacnianego materiału.

Wzmacnianie

Liczba znalezionych produktów 3
 

Widok:

Nr art. 071905

Preparat do wzmacniania kamienia zawierający rozpuszczalniki organiczne oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE). Niski stopień wytrącania żelu ok. 10% (preparat lekko wzmacniający).

Nr art. 072005

Bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie estrów kwasu krzemowego, przeznaczony do wzmacniania kamienia

Nr art. 065405

Bezrozpuszczalnikowy, specjalny preparat wzmacniający do wapienia, oparty na estrach kwasu krzemowego (KSE) i specjalnych substancjach nadających przyczepność