Nr art. 237205

Aqua TL-412-Treppenlack

Odporny na ścieranie lakier 1K o wysokiej zawartości fazy stałej

Remmers Button 2K Ready Aqua VGA-485
Stopień połysku
Kolor: bezbarwny | 2372
Jedn. opak.
Dostępność w Centrach Serwisowych
Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

Zakres zastosowania

 • do zastosowań wewnętrznych
 • do schodów
 • do drzwi wewnętrznych
 • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
 • Do drewna stosowanego we wnętrzach
 • Jako powłoka gruntująca i nawierzchniowa
 • Do litego drewna i forniru
 • Do schodów drewnianych
 • Do mebli salonowych i sypialnianych
 • Do zabudowy wnętrz: np. paneli, listew, obudów
 • Jako lakier do szkła (w połączeniu z Aqua VGA-485)

Właściwości

 • produkt wodny
 • Szybkie schnięcie i dobra podatność na szlifowanie
 • Doskonałe wypełnianie (już po dwukrotnej aplikacji)
 • Do stosowania na powierzchniach pionowych
 • Bardzo dobre odpienianie, także na powierzchniach pionowych i na ciemnych podłożach
 • Odporny na ścieranie i zadrapania
 • Powłoka lakiernicza nie powoduje trzeszczenia schodów podczas chodzenia
 • Odporność chemiczna: DIN 68861, część 1, 1B (za wyjątkiem alkoholu)
 • Dobra odporność na wiele popularnych kremów do rąk
 • Z dodatkiem SM-820 uzyskuje antypoślizgowość "R10"
 • Reakcja na ogień zgodnie z normą DIN EN 13501-1: C-s1,d0 na odpowiednich podłożach
 • Nadaje się do wykończeń wnętrz statków (posiada certyfikat IMO)
 • 2K-Ready: dalsze, wolne od izocyjanianów, zwiększenie odporności chemicznej, odporności na zadrapania i ścieranie oraz przyczepności do szkła poprzez dodanie 2% Aqua VGA-485
 • Przygotowanie do pracy
  • Wymagania wobec podłoża

   Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

   Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

  • Przygotowania

   Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890. W pomieszczeniach stosować UN-894. Należy pozwolić, aby rozpuszczalnik dobrze odparował.

   Szlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 100-180.

   Jeśli wymagana jest aranżacja kolorystyczna, to podłoże należy pomalować bejcą Aqua KB-004, Aqua BB-007 albo Aqua PB-006.

   W celu kolorystycznego ujednolicenia podłoża (np. w przypadku stosowania na drewnie z różnych partii) produkt można także zastosować lazurujące warianty produktu.

 • Sposób stosowania
  • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
  • Stosować mieszadło Patentdisperser
  • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
  • Materiał starannie rozmieszać.

   Natrysk.

   Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

   Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

   Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

   Po wyschnięciu i wykonaniu międzyszlifu (P 240-320) nałożyć drugą warstwę produktu.

   W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

   Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

 • Wskazówki wykonawcze
  • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 2-3 godz.
  • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

   Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

   W przypadku stosowania jako bezbarwna powłoka nawierzchniowa na powierzchniach malowanych lakierem kolorowym (w celu zwiększenia wytrzymałości i odporności na zadrapania), wystarczy jedna aplikacja. Przy lakierowaniu powłok kolorowych należy do lakieru bezbarwnego dodać 5-10 % Aqua-Colorlack, aby przeciwdziałać zmianie odcienia (efekt końcowy).

   Produkt jest polecany jako "nie powodujący trzeszczenia schodów". Warunkiem jest tu poprawne rzemieślniczo wykonanie schodów (konstrukcja, dopasowanie, wilgotność drewna).

   Na podłożach niedrewnianych, takich jak szkło, szlifowane folie gruntujące, żywice melaminowe i lakiery poliuretanowe przyczepność można znacznie poprawić poprzez dodanie Aqua VGA-485. Z uwagi na różnorodność materiałów nieodzowne jest uprzednie przebadanie podłoża.

  • Suszenie

   Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

   Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

 • Narzędzia/czyszczenie
  • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
  • Urządzenia natryskowe typu airmix, airless, pistolety kubełkowe

   Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

 • Przechowywanie/trwałość
  • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
  • Okres przechowywania: 12 mies.
  • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

 • Zużycie
  • ok. 100 ml - 150 ml / m² na jedną warstwę
  • 100-150 ml/m² na jedną warstwę

 • Wskazówki ogólne
  • DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków":
   .
   Produkt ten spełnia limity migracji metali ciężkich do zabawek dziecięcych zgodnie z normą DIN EN 71-3 i tym samym spełnia jeden z kilku dalszych wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek dziecięcych zgodnie z unijną "dyrektywą zabawkową" (2009/48/WE).

   Przestrzegać "Instrukcji pielęgnacji lakierowanych podłóg i schodów".

   W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych.

   W przypadku zastosowań zgodnych z dyrektywą w sprawie wyposażenia statków obowiązuje maksymalna ilość 260 g/m² mokrej warstwy.

 • Informacja dotycząca utylizacji
  • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

 • Bezpieczeństwo/przepisy
  • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.