©

Lakiery PUR - wskazówki wykonawcze

2-komponentowe lakiery PUR - właściwy wybór do wielu zastosowań

Ogólne wskazówki wykonawcze

Dwuskładnikowe powłoki PUR mogą być właściwym wyborem do wielu zastosowań, jeśli przestrzegane są poniższe punkty:

  • Należy ściśle przestrzegać proporcji mieszania oraz czasu otwartego mieszanek lakierów PUR. Przekroczenie czasu obróbki płynnej mieszaniny farby niekoniecznie musi być wykrywalne przez żelowanie i wzrost lepkości. Niekorzystne parametry wilgoci i temperatury mają negatywny wpływ na czas obróbki mieszanki i utwardzanie warstwy lakieru.
  • Proporcja mieszania lakierów Remmers PUR jest podany objętościowo, dlatego zaleca się użycie zestawu kubków mieszających 2K (art. nr 4270 - 4273).
  • Staranne wymieszanie obu składników przed aplikacją, jak również - w razie potrzeby - rozcieńczanie, jest ważne dla dobrej odporności i równomiernego wyglądu malowanych powierzchni. Można to osiągnąć przy pomocy opatentowanego mieszadła Remmers Petentdisperser (art. nr 474701 / 474702).
  • Opakowanie należy przechowywać zamknięte, ponieważ utwardzacze PUR reagują z wilgocią z powietrza.
  • Lakiery Remmers PUR należy mieszać wyłącznie z zalecanymi rozcieńczalnikami. W razie zastosowania nieczystych rozcieńczalników utwardzacz PUR może niedostatecznie usieciować powłokę lakierniczą.
  • Woda oraz środek zwilżający Umnetzer UN-894, np. w postaci resztek po czyszczeniu pistoletów natryskowych, nie mogą mieć kontaktu z lakierami PUR. Pistolety należy myć rozcieńczalnikiem do mycia WV-891.
  • Bielone drewno powinno wysychać przez co najmniej 48 godzin przed lakierowaniem. Na powierzchniach tych można stosować wyłącznie lakiery Remmers PUR w połączeniu z utwardzaczem PUR H-280.
  • Po utwardzeniu powłoki PUR są nieodwracalne ("nonreversibel") i nie dają się rozpuszczać w krótkim czasie w wyniku krótkotrwałego kontaktu z własnym rozpuszczalnikiem.
  • Okno czasowe, w którym farba może być usuwana bez szlifowania międzyoperacyjnego, uzależnione jest od czasu schnięcia podanego w instrukcji technicznej.
  • Po przekroczeniu czasu schnięcia powłoki PUR należy zawsze szlifować na świeżo i usuwać pył.