Globe Europe©
Temat: {0}

Konserwacja zabytków. Czyste reguły nowoczesnej konserwacji.

Seminarium Akademii Bernharda Remmersa

Metody czyszczenia powierzchni architektonicznych

W tym roku pod szyldem Akademii Bernharda Remmersa w Krakowie pod nazwą „Konserwacja Zabytków. Czyste reguły nowoczesnej konserwacji” przy wsparciu lokalnych ekspertów przeprowadzimy kolejne seminarium.

W ramach całodziennej sesji pragniemy przekazać Państwu wiedzę na temat metod czyszczenia powierzchni architektonicznych, a wszystko to z uwzględnieniem aktualnych wymagań na ograniczenie emisji. Ponadto treści te będą ilustrowane przykładami unikatowych doświadczeń w czyszczeniu.

8:45-9:30 Powitalna kawa

9:30-10:00 Powitanie uczestników; Michał Reck, Prezes Zarządu Remmers Polska

9:30-10:00 Przedstawienie prelegentów Akademii Bernharda Remmersa i wprowadzenie w tematykę seminarium; Jacek Olesiak, Remmers Polska

10:00-11:30 Metody czyszczenia powierzchni architektonicznych. Innowacyjne technologie odpowiednie dla obszarów wewnętrznych i zewnętrznych. Część 1; Jens Engel, Bernhard Remmers Akademie

  • Podstawowa wiedza na temat ochrony elewacji
  • Czyszczenie i konserwacja elewacji
  • Metody czyszczenia: fizyczne i chemiczne
  • Inne metody czyszczenia (peel-off i czyszczenie bezemisyjne)
  • Studium przypadku (Muzeum Louvre, Hotel de Rohan w Paryżu, Westminster i Big Ben w Londynie)
11:30-12:00 Przerwa na kawę

12:00-13:30 Metody czyszczenia powierzchni architektonicznych. Innowacyjne technologie odpowiednie dla obszarów wewnętrznych i zewnętrznych. Część 2; Jens Engel, Bernhard Remmers Akademie

13:30-14:30 Przerwa obiadowa

14:30-15:00 Studium Przypadku: Metody czyszczenia powierzchni i rzeźby architektonicznej na przykładzie Świątyni Hatszepsut w Deir El-Bahari i Sarkofagu Jana III Sobieskiego w Kościele oo. Kapucynów w Warszawie Rajmund Gazda, główny konserwator Polsko - Egipskiej Archeologicznej i Konserwatorskiej Misji w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari

15:00-15:15 Studium Przypadku: Odczyszczenie powierzchni gipsowego odlewu płyty nagrobnej Filipa Kallimacha z Muzeum Narodowego w Krakowie, Pałac Biskupa Erazma Ciołka Marek Wawrzkiewicz, Konserwator Dzieł Sztuki, Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby kamiennej, Stiuku i Ceramiki, WKiRDS, Akademii Sztuki Pięknych w Krakowie

15:15-15:45 Studium Przypadku: To clean or not to clean? - oto jest pytanie. Kilka refleksji na temat oczyszczania odlewów gipsowych z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie; Anna Kłosowska, kierownik Pracowni Konserwacji Rzeźby Muzeum Narodowego w Krakowie

15:45-16:30 Dyskusja; Jacek Olesiak, Remmers Polska

16:30 Zakończenie Seminarium

Zarejestruj swój udział już dziś!

Akademia Bernhrada Remmersa zaplanowała seminaria również w innych częsciach Europy. Pierwsze spotkania odbędą się 17-18 kwietnia 2019 w Mińsku na Białorusi. Następnie zapraszamy do Krakowa (15 maja 2019 roku). Kolejne seminaria zostały zaplanowane na przełomie maja i czerwca w Kijowie na Ukrainie. Zakończenie odbędzie się w Rosji (w Moskwie 20-22 listopada oraz 26-28 listopada w St.Petersburgu).