©
Temat: Firma

Nagroda im. Bernharda Remmersa

czwartek, 08.11.2018

10. edycja już za nami

Zachowanie dóbr kultury architektonicznej wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy technicznej i produktów wykonanych dzięki zaawansowanej technologii, ale również sprzyjającego społecznego oddźwięku. Zgodnie z zasadami sztuki konserwacji podczas prac stawiać należy najwyższe wymagania wszystkim stronom zaangażowanym w zadanie – i to właśnie honoruje Nagroda im. Bernharda Remmersa.

Nagroda wyróżnia wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zabytków i jest przyznawana co dwa lata, w ramach odbywających się w Centrum Kongresowym w Lipsku Targów Denkmal. W tym roku została ona wręczona już po raz dziesiąty. Po raz kolejny jury złożone z ekspertów zostało upoważnione przez Akademię im. Bernharda Remmersa do zorganizowania konkursu i oceny licznych projektów konserwatorskich.

Nagroda im. Bernharda Remmersa, nazwana od imienia założyciela naszej firmy, honoruje wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zabytków. Przyznanie nahrody nastąpiło 9 listopada 2018 roku podczas uroczystości w ramach odbywających się w Centrum Kongresowym w Lipsku targów "Denkmal"

W kategorii "krajowej" jury uhonorowało wybitną współpracę specjalistów w przywracaniu jednolitego, całościowego wizerunku nieruchomości "Essen III KG (Deutsche Bank)" w Essen, w Niemczech.

W kategorii "międzynarodowej" natomiast nagrodzony zostanie New Holland - kompleks budynków o bogatej historii. Projekt ten zrealizowano w rosyjskiej stolicy kultury Petersburgu, a nagroda jest wyrazem uznania dla niezwykłego zaangażowania inwestora, ścisłej współpracy wszystkich uczestników projektu oraz wykonania klasycznych prac konserwatorskich.