• 221330 Adolit Holzwurmfrei

  Nr art. 221330

  Adolit Holzwurmfrei

  Wodny środek powolnego działania, do zwalczającej ochrony drewna

  Kolor: bezbarwny | 2213

  Kolor: bezbarwny | 2213

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Wskazówki bezpieczeństwa

  • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd / kolor żółty odcień determinowany chemicznie
  Gęstość (20 °C) ok. 1,08 g/cm³
  Zapach słaby, charakterystyczny

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do wnętrz i do osłoniętego drewna na zewnątrz
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Drewno we wnętrzach i w osłoniętych miejscach na zewnątrz
  • Zwalczanie owadów niszczących drewno w drewnianych elementach budowlanych, takich jak konstrukcje dachowe, belki, podłogi itp.
  • Zwalczanie spuszczela i kołatka
  • Z jednoczesną profilaktyczną ochronę przed grzybami i owadami

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia
  • Dobra zdolność penetracji podłoża
  • Zapobieganie wylęgowi zgodnie z DIN EN 370
  • Brak uciążliwego zapachu
  • Predykaty badań: Ib = skuteczne zwalczanie owadów, Iv = skuteczne jako środek zapobiegawczy przeciwko owadom, P = skuteczne jako środek zapobiegawczy przeciwko grzybom (ochrona przed zgnilizną).
  • Środek nie jest agresywny wobec szkła, miedzi i żelaza ani powłok lakierniczych na tych materiałach
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Określić rodzaj i skalę ataku

    W razie wątpliwości skonsultować się ze statykiem.

    Porażone drewno należy ociosać aż do najgłębiej wydrążonych korytarzy.

    Silnie osłabione statycznie drewniane elementy budowlane należy wzmocnić lub zastąpić nowymi elementami zabezpieczonymi profilaktycznie przed szkodnikami.

   • Przygotowania

    Mączkę po żerowaniu owadów i luźne włókna celulozowe należy usunąć za pomocą stalowej szczotki.

  • Sposób stosowania
   • pędzel
   • Nasączanie otworów
   • iniekcja ciśnieniowa
   • Malowanie pędzlem, ciśnieniowe i bezciśnieniowe nasączanie wierconych otworów

     

    Malowanie:

    Niezbędną ilość materiału uzyskuje się z reguły po nałożeniu 3 warstw (mokre na mokre)

     

    Nasączanie otworów:

    Uwzględniając statykę otwory (o średnicy 10 mm, ¾ grubości belki) należy rozmieścić wzajemnie przesunięte w odstępach 10 cm, zgodnie z układem włókien i 5 cm w poprzek włókien.

    Pionowe elementy drewniane należy nawiercić pod kątem 35-45° w dół.

    Otwory nalezy napełniać 3 - 4-krotnie, a następnie zamknąć za pomocą zaimpregnowanej zatyczki drewnianej

     

    Nasączanie otworów:

    Iniekcja ciśnieniowa pozwala na zastosowanie środka do impregnacji drewna w jednej operacji. Nie ma potrzeby stosowania określonego kąta nachylenia, ponadto iniekcja taka umożliwia również wykonywanie prac nad głową. Średnica otworu wynosi 5-10 mm. Środek do konserwacji drewna jest nakładany pod ciśnieniem 3-10 barów. Aby osiągnąć wymaganą dawkę, ciśnienie wtrysku musi być utrzymywane przez co najmniej 30 s przy kontroli ciśnienia roboczego, w zależności od chłonności i składu drewna.

     

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 48 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    W przypadku zabiegów zwalczających w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi lub sąsiadujących z nimi ich eksploatacja możliwa jest dopiero po upływie 4 tygodni.

   • Suszenie

    Suche po około 48 godzinach
    Dalsza obróbka możliwa jest po upływie co najmniej 4 tygodni

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Nasączanie otworów
   • iniekcja ciśnieniowa
   • Ławkowiec, pędzel, lejek, pompa wtryskowa, wysokowydajny opryskiwacz (np. Gloria 405/410 T), wąż ciśnieniowy z głowicą chwytającą i tuleją, iniektor z tworzywa sztucznego

    Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 300 ml Total / m²
   • Działania zwalczające: 300 ml/m²
    Profilaktyczna ochrona w kontekście zastosowania zwalczającego: 100 ml/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt został poddany analizie w oparciu o rozporządzenie o UE o produktach biobójczych nr 528/2012 i dopuszczony przez Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA - Niemcy). Dopuszczenie to zastępuje dotychczasowe Ogólne Dopuszczenie Budowlane wydane przez Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt - Niemcy).

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Kod odpadu 03 02 04* nieorganiczne środki do konserwacji drewna

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej