• PU-Holzersatzmasse, Set

  Nr art. 238701

  PU-Holzersatzmasse, zestaw

  Bezrozpuszczalnikowy zestaw rekonstrukcyjny do drewna stosowanego we wnętrzach i na zewnątrz

  Wariant
  2387 | PU-Holzersatzmasse, zestaw
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 0,7 g/cm³ (PU-Holzersatzmasse)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do rekonstrukcji drewnianych elementów budowlanych
  • Do belek w konstrukcjach szachulcowych
  • Do renowacji czół belek
  • Do klejonki
  • Do renowacji okien
  • Dla profesjonalnych użytkowników

  Właściwości

  • Zawiera wszystkie komponenty potrzebne do przeprowadzenia prac
  • Po zabiegu wygląda jak drewno
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Podwyższona wytrzymałość na ściskanie
  • Materiał daje się malować
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: u < 18 %

   • Przygotowania

    Należy utworzyć stabilny kształt (np. płytę stolarską) o oryginalnym wymiarze elementu drewnianego i wyłożyć go papierem separującym.

    W przypadku większych kształtów (>3 kg) forma powinna być dodatkowo zabezpieczona zaciskami śrubowymi. Nie należy przekraczać maksymalnej wielkości partii 7,5 kg (ryzyko rozerwania).

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • kielnia
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C.

   • Wypełnić mieszaniną ubytek, zagęścić kielnią, przykryć papierem separującym i szczelnie zamknąć.

    Po upływie 24 godzin formę zdjąć.

    Zrekonstruowane powierzchnie mogą być szlifowane i malowane po 7 dniach.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Podczas obróbki w reakcję nie może wejść żadna dodatkowa wilgoć.

    Produkt należy chronić przed wilgocią.

   • Suszenie

    Dalsza obróbka możliwa jest po 7 dniach

  • Narzędzia/czyszczenie
   • kielnia
   • kielnia

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101, brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami

    W stanie wyschniętym lub utwardzonym czyszczenie nie jest już możliwe.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  6 miesięcy.

  • Zużycie
   • Na 1 litr odtwarzanej objętości: 0,5 kg PU-Holzersatzmasse i 0,25 kg wiórów

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku elementów budowlanych mających wpływ na bezpieczeństwo elementów nośnych i stężeniowych należy wezwać inżyniera-statyka.
    Aby pomóc statykowi na miejscu, opracowano przykładową statykę, która ułatwia wymiarowanie (kotwy prętowa, grubość płaskowników) podczas renowacji.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.