• PUR Aqua ​Top ESD
 • PUR Aqua ​Top ESD
  • PUR Aqua ​Top ESD
  • PUR Aqua ​Top ESD

  Nr art. 669817

  PUR Aqua
  Top ESD

  Wodne zamknięcie EDS

  Kolor: Kolor niestandardowy, GC III | 6698

  Kolor: Kolor niestandardowy, GC III | 6698

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,2 g/cm³
  Lepkość (20 °C) 350 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,15 g/cm³
  Lepkość (20 °C) 1500 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,2 g/cm³
  Lepkość (20 °C) 250 mPa s

  * Klasa odporności ogniowej w określonych systemach (patrz raport z badań klasyfikacji ogniowej: systemy przewodzące Remmers).

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka zamykająca w systemach przewodzących lub zgodnych z ESD

  Właściwości

  • Materiał pigmentowany
  • Przewodzi ładunki elektryczne / spełnia wymogi ESD
  • Przewodzenie pojermnościowe w systemie
  • Nie zawiera soli stałych ani wodnych roztworów soli
  • Odporny na UV
  • Matowy
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Podłoże musi być suche

    Podłoże musi być pokryte systemami Remmers: przewodzącymi lub kompatybilnymi z ESD.

    W przypadku dłuższego czasu oczekiwania (> 24 godziny) ze względu na warunki panujące na placu budowy, przed kolejnym etapem prac, całą powierzchnię należy oszlifować.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 85 : komp. B 15
   • czas mieszania 2 - 3 min
   • Pojemnik kombi

    Komponent A należy bezpośrednio wymieszać, do uzyskanie jednorodnej konsystencji.

    Następnie komponent B jest w całości dodawany do komponentu A podczas pracy mieszadła i oba komponenty są mieszane do uzyskania jednorodnej masy za pomocą odpowiedniego mieszadła elektrycznego przez co najmniej 2 - 3 minuty.

    Mieszaninę przelać do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać.

    Jeśli mieszanka nie jest optymalnie wymieszana, mogą zacząć powstawać skupiska pigmentu.

    W przypadku dodawania produktów uzuperłniających z grupy „Add”, do preparatu stosuje się również następujące zasady:

    Granulat dodać do wymieszanej powłoki zamykającej.

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • czas otwarty 45 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od +10 °C do +25 °C

   • Wysokie temperatury skracają, niskie, w szczególności w połączeniu z wysoką wilgotnością, generalnie wydłużają podane czasy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • wałek do epoksydów, patentdisperser, sitko dolakierów

   • Narzędzia świeżo po użyciu można myć wodą. W ten sam sposób można usuwać świeże zabrudzenia.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 3 mies.
   • W nienaruszonych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym i chłodnym, lecz zabepieczonym przed mrozem, produkt można przechowywać przez co najmniej  3  miesiące.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania (patrz rozdział "Przykłady zastosowań")

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka zamykająca

    Nanieść materiał na przygotowaną powierzchnię i równomiernie rozprowadzić za pomocą wałka z mikrofibry o krótkiej przędzy (np. wałek z mikrofibry Premium), a następnie wałkiem z mikrofibry o szerokości 50 cm. Wałki należy wymienić na nowe po 30 minutach. Zabieg należy wykonywać zawsze w układzie "świeże na świeże".

    W przypadku stosowania produktów dodatkowych z grupy „Add” do powłoki zamykającej, należy ją nakładać wyłacznie wałkiem do epoksydó, a następnie ponownie przewałkowana wałkiem z mikrofibry o długości 50 cm.

    Unikać tworzenia kałuż.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia.

    co najmniej 0,14 kg/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

    Doświadczenie pokazało, że słabo kryjące kolory (np. żółty, czerwony lub pomarańczowy, ...) dają efekt laserunkowy. Należy to wziąć pod uwagę przy wyborze i łączeniu systemów.

    Przed sprawdzeniem wartości ESD zalecamy wyczyszczenie obuwia ESD, elektrod, a także powłoki podłogowej izopropanolem lub etanolem (95%) i odczekanie, aż odparuje.

    Nierównomierna aplikacja, silne przeciągi jak i duże różnice temperatur na powierzchni mogą prowadzić do jej niejednorodnego wyglądu, spowodowanego różnym połyskiem.

    Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

    Kolorowa guma - zwłaszcza czarna (np. opony samochodowe lub stopy maszyny) - może przy długotrwałym kontakcie pozostawić nie dające się usunąć przebarwienia na okładzinie posadzkowej. Aby tego uniknąć, należy stosować odpowiednie koła poliuretanowe lub maty podkładowe. Barwniki, farby do włosów, wybielacze lub środki dezynfekujące mogą również powodować przebarwienia, jeśli nie zostaną natychmiast usunięte.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

    Aby zmniejszyć podatność na zabrudzenia i wydłużyć żywotność, zalecamy przeprowadzenie podwójnej wstępnej pielęgnacji, rozpraszającej ładunki elektryczne. To znacznie poprawia podatność na czyszczenie.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.