©

Naprawy betonu a bezpieczeństwo statyczne

Od aplikacji powierzchniowej w przypadku budownictwa naziemnego
i inżynieryjnego, po reprofilowanie elementów budowlanych narażonych na działanie soli rozmrażających

Systemy Remmers do naprawy betonowych elementów budowlanych, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa statycznego, cechują się szerokim zakresem zastosowań: od aplikacji powierzchniowej na obiektach budownictwa naziemnego i inżynieryjnego, po reprofilowanie elementów budowlanych narażonych na działanie soli rozmrażających. Szczególnym wyróżnikiem jest ich wysoka odporność w przypadku stosowania w wodach zawierających siarczany.

Obróbka ręczna

Niewielkie uszkodzenia elementów betonowych z reguły naprawia się metodami ręcznymi. System naprawy betonu zawiera warstwę sczepną, zapewniającą adhezyjną przyczepność gruboziarnistej zaprawy do przygotowanego podłoża.

©

Ręczna repasywacja zbrojenia

Wielodziesięcioletnie oddziaływanie substancji wspierających korozję na znajdujące się w betonie zbrojenie powoduje nie tylko miejscowe uszkodzenia na powierzchni betonu, lecz często jest także przyczyną wielkopowierzchniowych uszkodzeń krawędzi betonowych elementów, częściowo nawet daleko w głąb, za pierwszą warstwę zbrojenia. Ekonomiczną metodą zaradczą jest w tym przypadku najczęściej naprawa na dużej powierzchni. Najlepiej przeprowadzać ją metodą natryskową, na mokro lub na sucho.

W procesie natrysku na mokro przygotowany materiał jest transportowany mechanicznie, w postaci gęstego strumienia, do dyszy natryskowej, gdzie jest rozrywany sprężonym powietrzem i równomiernie rozprowadzany na podłożu. Ze względu na sposób transportu można tu stosować tylko węże o ograniczonej długości (zazwyczaj do 40 m).
W porównaniu z natryskami suchymi, natrysk mokry powoduje mniejsze pylenie i mniejszy rykoszet materiału.

W procesie natrysku na sucho sypki materiał jest transportowany pneumatycznie (metodą przepływu cienkostrumieniowego) do dyszy natryskowej i mieszany z wodą aż do uzyskania zaprawy gotowej do użycia. Metoda ta umożliwia podawanie materiału na duże odległości i wysokości.
Ponadto pozwala znacząco ograniczyć nakłady na czyszczenie maszyn.

Beton zalewowy

3. poprawka do wytycznej DAfStb „Ochrona i naprawa betonowych elementów budowlanych“ reguluje zagadnienie reprofilowania elementów betonowych za pomocą betonu zalewowego.

W celu zapewnienia odpowiedniego zespolenia beton zalewowy musi być wzmocniony zbrojeniem i połączony ze starym betonem za pomocą kotew. W tym przypadku należy przedstawić dowód zespolenia i ew. naprężeń. Podczas reprofilowania elementów podlegających obciążeniom ściskającym należy zastosować zbrojenie taśmowe. Remmers
Betofix HQ6 odznacza się doskonałą rozlewnością, również w przypadku gęstego zbrojenia.

Naprawa betonu w miejscach istotnych z punktu widzenia statyki

Liczba znalezionych produktów 6
 

Widok:

Nr art. 108425

Wzmocniona włóknami zaprawa PCC do konstrukcyjnej naprawy elementów betonowych

Nr art. 108705

Warstwa sczepna i powłoka antykorozyjna

Nr art. 055625

Beton zalewowy

Nr art. 109625

Wzmocniona włóknami zaprawa PCC przeznaczona do naprawy elementów betonowych.

Nr art. 110025

Zbrojona włóknami zaprawa SPCC do napraw budowli

Nr art. 100806

Drobnoziarnista szpachlówka PCC