Nr art. 646184

  Colorflakes

  Kolorowe płatki do wykonywania posypek kontrastujących

  Kolor: biały | 6461
  Kolor: biały | 6461
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Postać stała
  Gęstość nasypowa 0,5 - 1,0 g/cm³
  Gęstość uziarnienia 2,65 g/cm³
  Wielkość płatków średnia

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Materiał do kontrastowego zasypywania powłok posadzkowych Remmers

  Właściwości

  • Jedno- lub wielobarwne
  • Nakładanie powłoki zamykającej nie jest konieczne
  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.

  • Zużycie
   • W zależności od zastosowania

  • Przykłady zastosowań
   • Materiał do zasypywania / kruszywo

    Aby wykonać kontrastową warstwę ozdobną materiałem należy równomiernie zasypać świeżą powłokę Remmers.

    ca. 0,02 - 0,03 kg/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.