• Colorid Collection

  Nr art. 622710

  Colorid Collection

  Kolorowe płatki do kontrastowego zasypywania powłok posadzkowych

  Kolor:
  Colorid 305 czarno-antracytowy | 6227
  Kolor: Colorid 305 czarno-antracytowy | 6227
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Postać ciało stałe
  Gęstość nasypowa 0,5 - 1,0 g/cm³
  Gęstość uziarnienia 2,65 g/cm³
  Wielkość płatków średnia

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Do całkowitego zasypywania powłok posadzkowych Remmers
  • Składnik systemów dopuszczonych przez DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej)

  Właściwości

  • Wielobarwny
  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania

  • Przykłady zastosowań
   • Materiał do zasypywania / kruszywo

    Na odpowiednią, jescze świeżą powłokę Remmers nanieść pełną, równą warstwę płatków.

    ok. 0,5 - 1,0 kg/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Obsypaną powierzchnię powłoki należy zabezpieczyć poprzez nałożenie odpowiedniej warstwy żywicy zamykającej.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.