• Color LA Fill Historic
 • Color LA Fill Historic
  • Color LA Fill Historic
  • Color LA Fill Historic

  Nr art. 647105

  Color LA Fill Historic

  Półlazurująca, wypełniająca, "prawdziwa" farba silikonowa, bez bieli tytanowej

  Kolor: kolory niestandardowe* | 6471
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Kopolimery modyfikowane dodatkami krzemoorganicznymi
  Gęstość (20 °C) około 1,4 g/cm³, zależnie od koloru
  Odczyn pH 8 - 9
  Pigmenty Nieorganiczne, odporne na alkalia pigmenty tlenkowe o absolutnej światłotrwałości, bez zawartości TiO2
  Lepkość przystosowana do aplikacji materiału pędzlem i wałkiem malarskim

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Stopień połysku mat o charakterze mineralnym, dropnopiaszczysta, chropowata struktura
  Współczynnik nasiąkliwości (DIN 52617) w < 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  Przepuszczalniość pary wodnej (DIN 52615) sd < 0,25 m

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Porowate, mineralne materiały budowlane
  • Do powierzchni o zróżnicowanej szorstkości i na których występują rysy włoskowate
  • Obiekty o charakterze zabytkowym

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Półlazura
  • Drobnopiaszczysta, szorstka struktura
  • Przepuszcza parę wodną sd < 0,25 m
  • Silna hydrofobowość: w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  • Odwracalność
  • Nie generuje dużych naprężeń
  • Mat o charakterze mineralnym
  • Wygląd farby wapiennej
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych)

    Nie może zawierać szkodliwych soli

   • Przygotowania

    Piaszczące, podłoża o trwałej przyczepności zagruntować środkiem Primer HF lub Primer Hydro HF.

    W razie potrzeby przeprowadzić wzmacnianie lub konsolidację podłoża za pomocą produktów systemu KSE (por. także "Przewodnik po systemach modułowych KSE")

  • Sposób stosowania
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia.

    W zależności od charakterystyki podłoża nakładać 1-2 razy.

    Czas oczekiwania pomiędzy aplikacjami: co najmniej 6 godzin.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować wyłącznie materiał pochodzący z jednej partii produkcyjnej.

    Świeżo pokryte powierzchnie w stanie świeżym należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i osiadaniem kondensatu.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • pędzel, ławkowiec, wałek malarski

   • Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 200 ml - 400 ml / m² na jedną warstwę
   • około 0,2-0,4 l/m² na jedną warstwę

   • Zużycie może się wahać zależnie od właściwości podłoża.

    Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej