©

Systemy posadzek przemysłowych

Wytrzymałość mechaniczna poprzez szybką i ekonomiczną aplikację powłok ochronnych

Posadzki przemysłowe - podłogi o wielostronnym zastosowaniu

Systemy żywicznych powłok posadzkowych można znaleźć we wszystkich głównych sektorach przemysłu. Dlatego też, wraz z naszymi doświadczonymi partnerami, od dziesięcioleci wspieramy na przykład przemysł motoryzacyjny i maszynowy, ale także wiele innych gałęzi przemysłu, w których posadzka w zakładzie produkcyjnym musi faktycznie spełniać deklarowane właściwości.

Decydującym czynnikiem sukcesu jest odporność posadzki przemysłowej. Ruch kołowy, uderzenia, ścieranie lub naciski punktowe są najczęstszymi naprężeniami mechanicznymi, na które narażona jest powłoka posadzki. Mając to na uwadze, systemy posadzkowe należy dobierać i stosować w zależności od indywidualnych obciążeń..

Ponadto obciążenia chemiczne nabierają coraz większego znaczenia w związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących ochrony gleby i wody (WHG § 62/63). W przemyśle wykorzystuje się wiele chemikaliów, które stanowią duże obciążenie dla struktury gleby. Są to zarówno oleje, tłuszcze, paliwa i sole rozpuszczalne, jak i różne zasady, bardzo żrące kwasy i agresywne środki czyszczące. Stężenie chemikaliów w połączeniu z warunkami termicznymi stanowią informacyjną podstawę przy wyborze optymalnej posadzki przemysłowej.

Kolorowy system powłoki wylewanej, z kontrastową posypką, o lekko strukturyzowanej powierzchni, do miejsc występowania średniociężkich obciążeń mechanicznych.

Epoksydowa zaprawa posadzkowa w kolorze piasku, o lekko strukturyzowanej powierzchni, do miejsc występowania dużych obciążeń chemicznych.

Posadzki przemysłowe

Liczba znalezionych produktów 22
 

Widok:

Nr art. 115703

Tiksotropowa żywica gruntująca

Nr art. 636101

Przezroczysta żywica gruntująca i zaprawowa

Nr art. 636201

Powłoka do szybkiego gruntowania matowo wilgotnych podłoży

Nr art. 636403

Tolerująca wszystkie podłoża, przezroczysta żywica epoksydowa

Nr art. 681025

Pigmentowana powłoka strukturalna

Nr art. 684110

Powłoka z twardym ziarnem

Nr art. 698102

Pigmentowana powłoka

Nr art. 680211

Powłoka twardoplastyczna

Nr art. 21142703

Przezroczysta żywica do gruntowania w systemach objętych specjalnymi dopuszczeniami

Nr art. 142511

Odporna chemicznie powłoka mostkująca rysy

Nr art. 673503

Antypoślizgowa, przezroczysta powłoka zamykająca

Nr art. 122431

Pigmentowany podkład i warstwa bazowa

Nr art. 124401

Płatki barwne do kontrastowego zasypywania powłok

Nr art. 440525

Suszony piecowo piasek kwarcowy

Nr art. 440725

Mieszanka suszonych piecowo piasków kwarcowych

Nr art. 675225

Mieszanka piasków kwarcowych suszonych piecowo

Nr art. 674203

Materiał mineralny do zasypywania powłok posadzkowych

Nr art. 627810

Dodatek do zapraw na bazie żywic syntetycznych