• Quarz 03/08 DF

  Nr art. 440625

  Quarz 03/08 DF

  Mieszanka suszonych piecowo piasków kwarcowych

  Wariant
  4406 | Quarz 03/08 DF
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Piasek do systemów posadzkowych Remmers

  Właściwości

  • Myty
  • Suszony piecowo
  • Nie pyli
  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania (patrz instrukcja techniczna danego spoiwa)

  • Przykłady zastosowań
   • Materiał do zasypywania / kruszywo

    Materiał nanieść równimiernie, z nadmiarem - do całkowitego zasypania świeżej powłoki Remmers.

    Po stwardnieniu powłoki niezwiązany nadmiar kruszywa należy usunąć.

  • Wskazówki ogólne
   • Maksymalny stopień wypełnienia jest uzależniony od zastosowanego spoiwa, grubości warstwy i warunków na placu budowy.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej