Spoinowanie

Spoiny dopasowane do kamieni

Spoiny pełnią w budynku różne funkcje i dlatego muszą mieć bardzo różne właściwości, w zależności od stawianych im wymagań.

Dotyczy to nie tylko właściwości optycznych, ale także właściwości fizycznych, mechanicznych, a przede wszystkim wilgotności.

Nieuszkodzona sieć spoin jest warunkiem koniecznym, aby elewacja była odporna na działanie deszczu ulewnego. Wnikająca wilgoć powoduje zwiększone obciążenie wywoływane przez mróz i zmniejszenie izolacyjności termicznej - obu tych zjawisk należy unikać, mając na uwadze dopasowanie do istniejącej substancji budowlanej i delikatne traktowanie istniejącego materiału budowlanego. Zaprawy spoinowe Remmers obejmują szeroki zakres systemów spoiw, wielkości i wytrzymałości ziaren, jak również wybór koloru i właściwości hamowania kapilarnego. Dzięki temu można je w każdej chwili dobrać w zależności od indywidualnych obszarów zastosowania, warunków i wymagań.

Zaprawy spoinowe

Liczba znalezionych produktów 8
 

Widok:

Nr art. 1061

Wapienno-cementowa renowacyjna zaprawa spoinowa

Nr art. 1026

M5, największe ziarno 1 mm Wysoka odporność na siarczany, niska zawartość alkaliów (SR NA) Trasowo-wapienno-cementowa zaprawa spoinowa

Nr art. 1045

Bezcementowa zaprawa do spoinowania

Nr art. 0350

Dwukomponentowa mineralna zaprawa spoinowa modyfikowana żywicą epoksydową

Nr art. 0573

Zaprawa do spoinowania murów, o recepturze dopasowanej do specyfiki obiektu

Nr art. 0567

Szybkowiążąca zaprawa oparta na cemencie romańskim

Nr art. 0564

Mineralna szpachlówka powierzchniowa i tynk drobnoziarnisty na bazie cementu romańskiego

Nr art. 0543

Mieszanka podstawowa ("gaszona na sucho", bezcementowa zaprawa piaskowo-wapienna) do produkcji zapraw i tynków według modeli historycznych z dodatkiem lokalnych kruszyw.