©

Ochrona posadzek

Profesjonalne i trwałe systemy powłok posadzkowych do zastosowań przemysłowych i prywatnych

Wymagania stawiane systemom posadzek przemysłowych, np. w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym, są różnorodne. Na pierwszym miejscu stawiana jest często odporność mechaniczna, a równocześnie wymagana jest szybka i ekonomiczna przemysłowa powłoka posadzkowa.

Różnorodność wariantów wielopoziomowych parkingów i garaży podziemnych jest duża. Spektrum możliwości sięga od mniejszych garaży podziemnych dla domów jednorodzinnych po ogromne, połączone wielopoziomowe parkingi na lotniskach i w centrach handlowych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, miejsca pracy i obszary zagrożone poślizgiem muszą posiadać na posadzkach powierzchnię antypoślizgową. Środki zmniejszające tarcie, takie jak olej, woda i pył, stanowią wysokie ryzyko dla osób biorących udział w procesie produkcji. Remmers oferuje odpowiednie profile powierzchni do tego celu - od gładkich po teksturowane.

W wielu miejscach posadzki przemysłowe muszą posiadać właściwości przewodzące. Te specjalne powłoki chronią elektroniczne systemy i komponenty przed zakłóceniami elektrycznymi i zapobiegają powstawaniu iskier. Systemy Remmers stanowią idealny punkt wyjścia do swobodnej, wolnej od napięć pracy w bardzo wrażliwych obszarach.

Podłoga powinna wytrzymać nie tylko wilgoć podciąganą, ale również wysokie obciążenia. Wodorozcieńczalne żywice epoksydowe Remmers są ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem tego problemu i od dziesięcioleci z powodzeniem stosowane są do pokrywania posadzek na poziomie styku z gruntem.

Firma Remmers oferuje szeroką gamę rozwiązań dla niskoemisyjnych i sprawdzonych systemów AgBB do pomieszczeń dziennego pobytu ludzi. Zewnętrzne dopuszczenia i wiele innych klasyfikacji, np. w odniesieniu do DGNB i LEED, w zakresie odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych pokazują, że filozofia firmy Remmers to nie tylko hasło "zrównoważony rozwój", ale także jego rzeczywiste stosowanie!

Nowoczesne rolnictwo jest profesjonalne technicznie i zorientowane na koszty. Dlatego potrzebne są produkty do stałej, bezpiecznej ochrony miejsc pracy, magazynów i centrów przeładunkowych. Czy to tucz trzody chlewnej, bydła czy też hodowla drobiu, uprawa zbóż, produkcja mleka czy bioenergii - zawsze mamy dla Państwa optymalne rozwiązanie. Z pewnością!

Systemy posadzkowe - perfekcyjne rozwiązania do każdego rodzaju zastosowania

Po dokładnej analizie właściwości istniejącego podłoża można wybrać i nanieść odpowiedni system powłok. Rodzaje powłok sięgają od prostych zamknięć po powłoki zasypywane i systemy przewodzące. Specjalne detale, takie jak połączenia cokołów, stawiają konstrukcji systemu szczególne wymagania.

©

Zamknięcia pełnią w posaqdzkach lekko i średnio obciążanych rolę ochronną i stanowią niedrogą alternatywę o grubości warstwy do 0,5 mm.

Właściwości:

 • niezawodna ochrona (np. przed słabymi kwasami)
 • odwzorowywanie struktury podłoża
 • ekonomiczne rozwiązanie

Obszar stosowania:

 • posadzki lekko i średnio obciążane
 • strefy produkcyjne i magazynowe

©

Powłoki samorozlewne mogą wyrównywać niewielkie nierówności podłoża. Materiał jest równomiernie rozprowadzany i dalej rozlewa się sam, tworząc gładką powierzchnię. Nakładana jest warstwa o grubości do 3,0 mm. W zależności od systemu konieczne może być wykonanie podcięć kotwiących zgodnie z danymi w instrukcji technicznej.

Właściwości:

 • samorozlewność
 • pigmentacja
 • średnia odporność chemiczna i wytrzymałość mechaniczna
 • zdolność wyrównywania niewielkich nierówności podłoża

Obszar stosowania:

 • miejsca wymagające zapewnienia antypoślizgowości, w których nie występują substancje zwiększające poślizg
 • miejsca występowania obciążeń dynamicznych

©

Warstwa zasypywana składa się z rozlewnej warstwy bazowej, którą do wysycenia zasypuje się twardym materiałem (np. piaskiem kwarcowym lub twardym ziarnem). Po utwardzeniu usuwa się niezwiązany nadmiar i nakłada się warstwę utrwalającą. Grubość warstwy może wynosić od 1,5 do 9,0 mm. W zależności od systemu konieczne może być wykonanie podcięć kotwiących zgodnie z danymi w instrukcji technicznej.

Właściwości:

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność termiczna - zależnie od systemu
 • bezpieczna, antypoślizgowa powierzchnia
 • indywidualne dostosowwywanie parametrów

Obszar stosowania:

 • miejsca trwale obciążone wilgocią (mokre)
 • miejsca obróbki metali
 • przemysł spożywczy

©

Powłoka zaprawy ma najniższy udział spoiw i precyzyjnie dopasowaną linię przesiewu spoiwa. Mieszankę zaprawy rozprowadza się raklą, a następnie wygładza kielnią. Grubość warstwy wynosi co najmniej 4,0 mm. W zależności od systemu konieczne może być wykonanie podcięć kotwiących zgodnie z danymi w instrukcji technicznej.

Właściwości:

 • bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • zdolność wyrównywania większych nierówności
 • właściwości antypoślizgowe
 • zdatność do stosowania na pochyłościach

Obszar stosowania:

 • miejsca, w których wymagana jest antypoślizgowość
 • miejsca, w których njie jest wymagane wypieranie cieczy

Posadzki żywiczne

Liczba znalezionych produktów 77
 

Widok:

Nr art. 5590

Powłoka ochronna mostkująca rysy

Nr art. 1157

Tiksotropowa żywica gruntująca

Nr art. 1160

Przezroczysta żywica gruntująca i zaprawowa

Nr art. 0905

Przezroczysta żywica epoksydowa uniwersalnego stosowania

Nr art. 0936

Powłoka do szybkiego gruntowania matowo wilgotnych podłoży

Nr art. 0916

Tolerująca wszystkie podłoża, przezroczysta żywica epoksydowa

Nr art. 6079

Bardzo szybko reagująca, przezroczysta żywica epoksydowa

Nr art. 6810

Pigmentowana powłoka strukturalna

Nr art. 6840

Powłoka z twardym ziarnem

Nr art. 6980

Pigmentowana powłoka

Nr art. 6800

Powłoka twardoplastyczna

Nr art. 6674

Powłoka dekoracyjna

Nr art. 4551

Samoprzylepna taśma miedziana

Nr art. 6671

Żywica epoksydowa na bazie wodnej, do tworzenia warstw przewodzących

Nr art. 6975

Powłoka przewodząca ładunki elektryczne

Nr art. 6668

Powłoka zgodna z wymaganiami ESD (antyelektrostatyczna)

Nr art. 2929

Powłoka gruntująca pod farbę Acryl-Zementlack, do podłoży mineralnych, znajdujących się na otwartej przestrzeni

Nr art. 2920

Ekologiczna, wodorozcieńczalna powłoka barwna

Posadzkowa lista kontrolna

Za pomocą tej listy kontrolnej można łatwo sporządzać profile wymagań odnoszące się do systemów posadzkowych, przewidzianych do zastosowania w danym miejscu.