©

Systemy posadzek przemysłowych

Wytrzymałość mechaniczna poprzez szybką i ekonomiczną aplikację powłok ochronnych

Posadzki przemysłowe - podłogi o wielostronnym zastosowaniu

Systemy żywicznych powłok posadzkowych można znaleźć we wszystkich głównych sektorach przemysłu. Dlatego też, wraz z naszymi doświadczonymi partnerami, od dziesięcioleci wspieramy na przykład przemysł motoryzacyjny i maszynowy, ale także wiele innych gałęzi przemysłu, w których posadzka w zakładzie produkcyjnym musi faktycznie spełniać deklarowane właściwości.

Decydującym czynnikiem sukcesu jest odporność posadzki przemysłowej. Ruch kołowy, uderzenia, ścieranie lub naciski punktowe są najczęstszymi naprężeniami mechanicznymi, na które narażona jest powłoka posadzki. Mając to na uwadze, systemy posadzkowe należy dobierać i stosować w zależności od indywidualnych obciążeń..

Ponadto obciążenia chemiczne nabierają coraz większego znaczenia w związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących ochrony gleby i wody (WHG § 62/63). W przemyśle wykorzystuje się wiele chemikaliów, które stanowią duże obciążenie dla struktury gleby. Są to zarówno oleje, tłuszcze, paliwa i sole rozpuszczalne, jak i różne zasady, bardzo żrące kwasy i agresywne środki czyszczące. Stężenie chemikaliów w połączeniu z warunkami termicznymi stanowią informacyjną podstawę przy wyborze optymalnej posadzki przemysłowej.

Kolorowy system powłoki wylewanej, z kontrastową posypką, o lekko strukturyzowanej powierzchni, do miejsc występowania średniociężkich obciążeń mechanicznych.

Epoksydowa zaprawa posadzkowa w kolorze piasku, o lekko strukturyzowanej powierzchni, do miejsc występowania dużych obciążeń chemicznych.

Posadzki przemysłowe

Liczba znalezionych produktów 23
 

Widok:

Nr art. 1157

Tiksotropowa żywica gruntująca

Nr art. 1160

Przezroczysta żywica gruntująca i zaprawowa

Nr art. 0936

Powłoka do szybkiego gruntowania matowo wilgotnych podłoży

Nr art. 0916

Tolerująca wszystkie podłoża, przezroczysta żywica epoksydowa

Nr art. 6810

Pigmentowana powłoka strukturalna

Nr art. 6840

Powłoka z twardym ziarnem

Nr art. 6980

Pigmentowana powłoka

Nr art. 6800

Powłoka twardoplastyczna

Nr art. 1427

Przezroczysta żywica do gruntowania w systemach objętych specjalnymi dopuszczeniami

Nr art. 1428

Odporna chemicznie powłoka mostkująca rysy

Nr art. 6735

Antypoślizgowa, przezroczysta powłoka zamykająca

Nr art. 1224

Pigmentowany podkład i warstwa bazowa

Nr art. 6720

Płatki barwne do kontrastowego zasypywania powłok

Nr art. 4405

Suszony piecowo piasek kwarcowy

Nr art. 4407

Mieszanka suszonych piecowo piasków kwarcowych

Nr art. 6752

Mieszanka piasków kwarcowych suszonych piecowo

Nr art. 6742

Mineralny materiał do zasypywania powłok posadzkowych

Nr art. 6278

Dodatek do zapraw na bazie żywic syntetycznych